Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Underrättelse om granskning 3

Detaljplan för Järla stationsområde norr i Centrala Nacka, Nacka kommun

Detaljplanen för Järla stationsområde norr antogs av kommunfullmäktige den 24 april 2023.

Detaljplanens övergripande syfte är att skapa en tät stadsmiljö runt kommande tunnelbanestation med attraktiva allmänna platser och kvartersbebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet.

Efter antagandet upptäcktes dock att en felaktig totalhöjd angetts för en av byggnaderna på plankartan.

Kommunfullmäktige beslutade därför den 15 maj 2023 att upphäva antagandebeslutet för detaljplanen för Järla stationsområde norr för att möjliggöra en ny granskning och därefter ett nytt antagande.

Läs mer och se de reviderade planhanndlingarna för Granskning 3 här

Sidan uppdaterades: