Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samråd Ältabergs verksamhetsområde

Detaljplan för Ältabergs verksamhetsområde, del av fastigheten Älta 10:1 m.fl i Älta, Nacka kommun

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya ytor för verksamheter, kontor och viss småskalig handel på naturmark i Ältabergs verksamhetsområde. Området ska utformas så att det samspelar med det befintliga verksamhetsområdet. Vidare ska natur- och rekreationsvärden beaktas och en värdig entré till Storkällans kapell och krematorium behållas.

Under tiden 26 september 2023 till och med 7 november 2023 finns planförslaget tillgängligt för samråd.

Här kan du läsa mer om projektet och om hur du lämnar synpunkter.

Sidan uppdaterades: