Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Bakgrund

Det byggs många nya bostäder i Älta och inflyttningen är stor vilket innebär att behovet av nya skolplatser ökar hela tiden. Istället för att rusta upp och bygga ut den befintliga skolan, har beslut tagits att en ny modern och större F-6-skola ska byggas.

Bakgrund

Den befintliga skolan är byggd med 50 år gammal byggteknik, har eftersatt underhåll och en lokalutformning som inte stödjer dagens och framtidens läromiljöer. Verksamheten har växt ur skolan och har kompletterats med en inhyrd modulbyggnad. Om- och tillbyggnad av den befintliga skolan är ett ekonomiskt och funktionellt sämre alternativ.

Den nya skolan kommer att ta emot drygt 800 elever. Det finns begränsat med ytor i Älta som är lämpliga att uppföra en ny eller tillfällig skola när man ser till viktiga faktorer så som upptagningsområde, trafik och tillgänglighet. Därför kommer den nya skolbyggnaden att uppföras på befintlig skolfastighet samtidigt som skolan fortsätter sin verksamhet.

Det kommer även att byggas en ny sporthall på skolfastigheten. Den lilla gymnastiksal som finns i skolan idag uppfyller inte dagens krav när det gäller idrotts- och hälsoundervisning. Föreningslivet i Älta har också behov av fler idrottslokaler i området. Utöver detta ska även den befintliga skolans skyddsrum renoveras och sedan integreras i skolgårdsmiljön.

Hela projektet är beräknat att ta cirka fyra år att färdigställa.

Sidan uppdaterades: