Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om nya Sigfridsborgsskolan

Vad ska byggas?

En ny modern skola från förskoleklass till sjätteklass i två plan för drygt 800 elever. En fullstor sporthall med ett planmått på 40 x 20 meter.

Hur stor är budgeten för projektet?

352,7 miljoner kronor.

Vem ansvarar för bygget?

Nacka kommun är beställare och byggherre för projektet och byggentreprenör är NCC. Projektet är ett av flera som utförs av NCC då Nacka kommun och NCC har ett så kallat strategiskt partneringavtal.

Hur påverkar bygget området?

Vi förhåller oss till Nacka kommuns lokala ordningsstadgar.. (PDF-dokument, 118 kB). Men om byggprojektet stöter på överraskningar och hinder som inte kunnat förutses och därför inte är medräknade i produktionstidplanen kan arbetsdagarna periodvis blir längre. Detta kan även innebära att yrkesarbetarna måste arbete helger och i värsta fall även under semestern för att tidplanen ska hållas. Vår ambition är att i största möjliga mån arbeta under ordinarie arbetstid. Om vi måste arbeta under andra tider kommer vi att informera om det här på hemsidan.

Buller och störande arbeten?

Det kommer att förekomma störande arbeten under bygget av skolan men vår ambition är att störa så lite som möljligt. Vi följer Naturvårdsverkets allmänna råd och riktlinjer och sätter även upp bullermätare för att säkerställa att vi ligger inom gränsvärdena. När extraordinära arbeten ska genomföras kommer NCC att informera om detta med utskick till de som berörs.

Hur kommer trafiken att fungera under byggtiden?

Transporter till och från bygget under produktion av skolan skervia Sigfridsborgsvägen från antingen Storkällans väg, Evalundsvägen eller Lovisedalsvägen.

Sidan uppdaterades: