Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Bågvägen och Åbroddsvägen

Projektet ligger i norra Boo och syftet är att förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, samt att möjliggöra utbyggnad av permanentbostäder på befintliga tomter. Kommunen blir huvudman för områdets vägar.

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Kommunfullmäktige i Nacka kommun antog detaljplanen den 11 december 2017, § 359  (sidan 32). Beslutet att anta detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen. Domstolen beslutade den 29 november 2018 att avslå överklagandena. Domstolens beslut har överklagats till mark- och miljööverdomstolen av berörda fastighetsägare.

Den 27 november 2017, § 304 beslutade kommunstyrelsen i Nacka kommun att anta gatukostnadsutredningen för Bågvägen och Åbroddsvägen.

Du kan läsa antagandehandlingarna för detaljplanen och gatukostnadsutredningen här under STATUS OCH HANDLINGAR.

Läs mer om Nacka kommuns riktlinjer för uttag av
gatukostnadsersättning under länken för stadsutvecklingens ekonomi.

Läs mer om Nacka kommuns riktlinjer för uttag av
gatukostnadsersättning under länken för stadsutvecklingens ekonomi.

Startskede

Kommunstyrelsen antog start-pm för projektet den 24 oktober 2011. Den preliminära tidsplanen som anges i start-pm är förskjuten minst ett år framåt i tiden.

Detaljplan

Vägföreningen för Bågvägen-Åbroddsvägen har begärt att planläggningen ska ske med kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det innebär att kommunen bygger ut vatten- och avloppsnätet, rustar upp vägarna samt tar över drift och underhåll av vägar och allmän platsmark.

Under november 2012 bjöd kommunen in till kvartersdialoger vid sex tillfällen för att inhämta information från de boende och informera om hur arbetet med detaljplanen går till. Fastighetsägarna längs med Bågvägen, Åbroddsvägen och Rudsjökroken var kallade.

Under våren 2013 påbörjades arbetet med detaljplanen. Ett förslag till
detaljplan och gatukostnadsutredning togs fram. Under samrådsperioden som varade den 16 september-17 oktober 2014 hade myndigheter, remissinstanser och boende i närområdet möjlighet att lämna sina synpunkter på planförslaget och gatukostnadsutredningen. Ett bearbetat förslag ställdes ut för granskning under perioden 11 april-31 maj 2017 och en ny möjlighet gavs att lämna synpunkter.

Gatukostnadsutredningen antogs i november 2017 och detaljplanen antogs i december 2017. Detaljplanen har blivit överklagad och är nu överlämnad till mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt för överprövning. Utbyggnaden påbörjas tidigast hösten 2019.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.