Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Bergs gård

Vid Saltsjön, mellan Nacka Strand och Nyckelviken, vill vi skapa en stadsmiljö med cirka 2 000 bostäder och nya verksamheter, som en del av det nya Nacka stad. Dagens oljehamn ska först avvecklas.

Profilbild saknas

Jacob Gerson

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Hans Andrasko

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Circle K och Nacka kommun har slutit en överenskommelse som säkrar såväl Nackas ambitioner att bygga stad som Circle K:s möjlighet att säkra Mälardalens försörjning av flytande drivmedel. Förlikningen innebär att Circle K:s tomträttsavtal upphör den 31 december 2018 och ersätts med ett arrendeavtal. Circle K kommer att vara verksamma på drivmedelsdepån fram till 31 december 2036. Under de tre sista åren ska verksamheten vara inriktad på avveckling och återställning av fastigheten. Bergrummen börjar dock saneras redan nu.

 • Ett förslag till program för Bergs gård var ute på samråd mellan 13 november 2017 och 12 januari 2018. Det vidareutvecklade programförslaget beräknas kunna antas i början av 2019.
 • Planhandlingarna för samrådsförslaget finns här intill under STATUS OCH HANDLINGAR. Det finns även en fysisk modell av förslaget som står i entréhallen i Nacka stadshus.

Projektstart

detaljplaneprogram

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 8 november 2017, § 244 att sända programförslaget på samråd. (PDF-dokument, 109 kB). Programförslaget var utställt för samråd 13 november 2017 - 12 januari 2018.

Projektets övergripande syfte är att

 • förändra markanvändningen i området så att utbyggnaden av Nacka stad kan förverkligas och tunnelbaneutbyggnaden till Nacka få önskad effekt
 • Bergs gård ska bli en integrerad del av en attraktiv stadsmiljö, med cirka 2 000 nya bostäder och nya verksamheter.

Preliminärt kommer området att delas in i tre till fem detaljplaner. Mark i områdena ska först säljas genom anbudstävling och markanvisning. Markanvisningar och planarbete ska startas successivt när nuvarande markägare (Circle K) sanerat marken.

De här målen för hållbart byggande har valts ut som prioriterade för projektet:

 • Hållbart resande
 • Nära till grön- och vattenområden av god kvalitet
 • Skapa rum för verksamheter, blandad bebyggelse och mötesplatser
 • Dagvatten som renas och infiltreras
 • En levande kulturmiljö
 • En hållbar avfallshantering
 • Effektiv mark- och resursanvändning

Bergs gård var ett av de två svenska bidragen i världens största återkommande arkitekttävling, Europan 13. Vinnare blev den svenska arkitekten Karl Zetterholm.

Det blå område där nålsymbolen står är projektområdet.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.