Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Bergs gård

Vid Saltsjön, mellan Nacka Strand och Nyckelviken, vill vi skapa en stadsmiljö med cirka 2 000 bostäder och nya verksamheter, som en del av det nya Nacka stad. Dagens oljehamn ska först avvecklas.

Profilbild saknas

Jacob Gerson

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Hans Andrasko

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Ett förslag till program för Bergs gård har varit ute på samråd mellan 13 november 2017 och12 januari 2018. Nu ska synpunkterna sammanställas och programförslaget vidareutvecklas. Nästa steg är att det utvecklade programförslaget presenteras för poilitiken för beslut.
 • Förslaget presenterades vid ett Öppet hus i Nacka stadshus 29 november, samt 12-14 december i kommunens utställningslokal i Nacka Forum.
 • Planhandlingarna finns här intill under STATUS OCH HANDLINGAR
 • Tack alla som lämnat synpunkter!

Projektstart

detaljplaneprogram

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 8 november 2017, § 244 att sända programförslaget på samråd. (PDF-dokument, 109 kB). Programförslaget var utställt för samråd 13 november 2017 - 12 januari 2018.

Projektets övergripande syfte är att

 • förändra markanvändningen i området så att utbyggnaden av Nacka stad kan förverkligas och tunnelbaneutbyggnaden till Nacka få önskad effekt
 • Bergs gård ska bli en integrerad del av en attraktiv stadsmiljö, med cirka 2 000 nya bostäder och nya verksamheter.

Preliminärt kommer området att delas in i tre till fem detaljplaner. Mark i områdena ska först säljas genom anbudstävling och markanvisning. Markanvisningar och planarbete ska startas successivt när nuvarande markägare (Circle K) sanerat marken.

De här målen för hållbart byggande har valts ut som prioriterade för projektet:

 • Hållbart resande
 • Dagvatten som renas och infiltreras
 • Energieffektivt och sunt byggande
 • Effektiv mark- och resursanvändning

Högsta domstolen har avslagit Circle K:s överklagande av kommunens uppsägning av tomträttsavtal för området. Därmed är uppsägningen lagakraftvunnen.

Den 3 oktober 2017 beviljade Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd av en tidigare dom som slog fast att Nacka kommun inte haft tillräckliga skäl att säga upp Circle K:s tomträttsavtal i Bergs gård.

Läs pressmeddelandet om prövningstillståndet här.

Bergs gård var ett av de två svenska bidragen i världens största återkommande arkitekttävling, Europan 13. Vinnare blev den svenska arkitekten Karl Zetterholm.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.