Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Samverkan med Skanska

Skanska Sverige AB har som uppdrag av Nacka kommun och Nacka Vatten och Avfall AB att bygga vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar i centrala Nackas nya stadskvarter.

Avtalet som Nacka kommun har ingått med Skanska Sverige AB är en så kallad samverkansentreprenad och omfattar bland annat stadsbyggnadsprojekten Nya gatan, Järla stationsområde, Birkaområdet och delar av Värmdövägen. Uppdraget innebär att planera, projektera och bygga ut allmänna anläggningar, alltså vägar, torgytor, vatten- och avloppsledningar, inför byggandet av de nya stadskvarteren i centrala Nacka.

Samverkan ger samordningsvinster

I Nacka stad byggs 11 300 bostäder och 10 000 arbetsplatser till 2035. Nackaborna kan också se fram emot nya stadsgator med trädplantering och attraktiva torgytor i den nya staden.

Samverkansentreprenaden är ett nytt sätt för kommunen att arbeta med projektering och utbyggnad av allmänna anläggningar. Det minskar behovet av många, mindre upphandlingsprocesser och gör det möjligt att arbeta såväl långsiktigt som effektivt med en och samma partner.

Avtalet undertecknades den 6 februari 2018 och arbetet är planerat att utföras mellan 2018 och 2023.

Kontakt

Se kontaktpersoner för Skanska, följ arbetet och läs även om om säkerhet, framkomlighet, buller, damm och markvibrationer på Skanskas blogg.

Kontakt Nacka kommun:
info@nacka.se
08-718 80 00

Sidan uppdaterades: