Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Östra Vikdalen

Inom ramen för tre olika detaljplaner planeras här för cirka 550 nya bostäder, lokaler för verksamheter, ny förskola, nya gator och torg, ny gång- och cykelbro, verksamhetsområde samt ombyggnad av Kvarnholmens trafikplats.

Profilbild saknas

Johan Rapping

Projektledare

Emma Castberg

Emma Castberg

Plansamordnare

Vilande projekt

Projektet är vilande. Kommunen har dragit ner på byggtakten något som en anpassning till tunnelbanans förändrade tidplan, inbromsningen på bostadsmarknaden och regionens befolkningsprognos. Allt som hittills är planerat ska genomföras, men i ett annat tempo och ibland i en annan ordning.

  • När projektet startar igen kommer utvecklingen av Östra Vikdalen att ske i flera etapper och har delats upp i tre olika detaljplaner: Trafikplats Kvarnholmen verksamhetsområde, Södra Vikdalen och Sydöstra Vikdalen.
  • Planeringen av detaljplan för trafikplats Kvarnholmens verksamhetsområde ligger som första etapp. Arbetet innebär att möjliggöra flytt hit av CircleK och McDonalds från Vikdalsvägen. Där skapas då plats för bostäder och arbetsplatser nära den kommande tunnelbaneuppgången i Sydöstra Vikdalen.
  • Inom området finns kommunal mark som ska markanvisas främst för bostadsbyggande.

Bakgrund

Den 23 januari 2018, § 4 beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott att anta startpromemorian för stadsbyggnadsprojektet Östra Vikdalen. Du kan läsa startpromemorian under "Status och handlingar".

Östra Vikdalen är en del av det nya, täta och blandade område som håller på att skapas på västra Sicklaön. Stadsbyggnadsprojektet utgår ifrån strukturplanen för Nacka stad och från planprogrammet för centrala Nacka, som antogs 2015.

Nacka kommun, Trafikverket och trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har tillsammans genomfört en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för samordnad trafikplanering i centrala Nacka. Den innebär bland annat att trafikplatserna Kvarnholmen och Skvaltan byggs om till fullständiga trafikplatser, medan Nacka trafikplats försvinner. Nya gång- och cykelbanor och nya gator kommer också att anläggas i området, till exempel en ny gata parallellt med Värmdöleden.

Det röda område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: