Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Fisksätra station

Stations- och spårområdet vid Fisksätra station behöver utökas för att möjliggöra tågmöten och därigenom möjlighet till att ha 12-minuterstrafik på Saltsjöbanan. Detta ingår i upprustningen och moderniseringen av Saltsjöbanan, som genomförs i landstingets regi.

Karin Stadig

Karin Stadig

Kommunens projektledare

Anine Rondén

Anine Rondén

Planarkitekt

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Planförslaget var utställt för granskning under tiden 4 mars - 1 april 2020.
  • Nu sammanställs de inkomna synpunkterna och planförslaget bearbetas inför antagande. Inför antagandet kommer granskningsutlåtandet, där de inkomna synpunkterna bemöts, att skickas ut till berörda tillsammans med information om när detaljplanen beräknas antas.
  • Detaljplanen tas fram parallellt med järnvägsplan för Mötesstation Fisksätra. Järnvägsplanen tas fram av Trafikförvaltningen (Region Stockholm).
  • Granskningshandlingar finns under status och handlingar.


Startskede

Projektet startade den 10 juni 2014, när förslaget till start-pm godkändes av politikerna i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott.

Detaljplan

Detaljplanen redovisar hur marken får användas och bebyggas.

Detaljplanen syftar till att utöka spår- och stationsområdet för Saltsjöbanan vid Fisksätra station till dubbelspår vilket möjliggör en ökad turtäthet. Målet är vidare att tillgänglighetsanpassa stationen och dess anslutande gångvägar. Detaljplanen är en del i upprustningen av hela Saltsjöbanan som genomförs av trafikförvaltningen (SL) i Stockholms läns landsting.

Planområdet ligger intill Fisksätra centrum, norr om Fisksätravägen. Planområdet utgörs i huvudsak av mark som redan används av järnvägstrafik och station. Planförslaget berör även en mindre del av Fisksätravägen.

Kommunens bedömning är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan.

Nacka kommun ser utvecklingen av Saltsjöbanan som ett viktigt inslag för att kunna utveckla och säkerställa översiktsplanens strategier om ett effektivt och klimatanpassat transportsystem och en utveckling av de lokala centrumen.

Samråd pågick 17 mars-13 april 2015. Under samrådet fick berörda myndigheter, kommuner och sakägare möjlighet att lämna synpunkter. Ett välbesökt öppet hus arrangerades i Fisksätra bibliotek den 24 mars 2015. Synpunkterna som kom in har redovistats och bemötts i en samrådsredogörelse.

Enligt landstingets budget från juni 2015 sköts investeringarna för nya mötesstationer med dubbelspår i Fisksätra och Tattby upp. 2018 tog landstinget ett nytt beslut, som ledde till att planarbetet återupptogs.

Det längsmala blå område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och panorera i kartan.

Sidan uppdaterades: