Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utblicken och Förmansbostaden

Området är beläget mellan Henriksdal och Kvarnholmen. Projektet går ut på att skapa en attraktiv och levande stadsmiljö med bostäder som har verksamhetslokaler i bottenvåningarna, undersöka möjlighet till förskola samt möjliggöra allmänt tillgängliga promenadstråk utmed stränder och kajer.

Profilbild saknas

Sofia Gregorsson

Planarkitekt

Profilbild saknas

Anna Jarl

Exploateringsingenjör

Status och handlingar

 • Startskede

  Ett start-pm antas av politikerna. Därefter utreds olika sakfrågor (t.ex. trafik, buller, dagvatten).

 • Samråd
 • Granskning
 • Antagande
 • Laga kraft
 • Förberedelser för utbyggnad
 • Utbyggnad

Detaljplanen "Utblicken och Förmansbostaden" är en del av projektet Södra Finnberget.

Vad händer nu och i nästa steg?

 • Kommunstyrelsen antog start-pm för Södra Finnberget den 13 juni 2022.
 • Nu startar arbetet med att ta fram en detaljplan för området.
 • Samråd om planförslag beräknas äga rum under 2024.

Området ägs av Kvarnholmen Utveckling AB ( KUAB).

Mer information om arbetet kommer läggas upp allteftersom på denna sida.

Planområdet är inom den röda gränsen, som kartbilden nedan visar.

Södra Finnberget 4 _ Utblicken och Förmansbostaden_artikel.jpg

Sidan uppdaterades: