Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Norra branten, delplan 1

Ett stort kontorshus omvandlas till bostäder med kommersiella lokaler mot J V Svenssons torg. En bättre koppling mellan torget och kajen skapas och kommunen tar över ansvar för vissa ledningar och parkområden. Norra branten i Nacka strand är en del av Nacka stad och byggs ut 2016-2020.

Martin Håkansson

Martin Håkansson

Kommunens projektledare

Jerk Allvar

Jerk Allvar

Planarkitekt

Profilbild saknas

Mats Carlsson

Exploatör

070-673 05 33

Jenny Salomonsson

Jenny Salomonsson

Delprojektledare genomförande

08-718 97 15

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

Under perioden januari till och med november 2019 är trappan mellan kajen och J V Svenssons torg avstängd. Snedbanehissen är i funktion . Gående hänvisas via Augustendalsvägen, genom grönområdet öster om Brf The View, för att ta sig ner till kajen. Alternativ väg är skyltad.
Läs mer om avstängningen av trappan här.

Trappan stängs av för att den ska byggas om och det är Skanska som utför arbetet. Den norra delen av trappan ska breddas och bli mer integrerad i den kommande utvecklade parkmiljön samt ansluta till kajen på ett välkomnande sätt. Trappans södra del breddas också. På så vis blir mötet med J V Svenssons torg tydligare och nya utblickar möjliggörs från torget.

Visionsbild av trappan nerifrån kajen.

  • Hela huset planeras att vara färdigt hösten 2019.
  • Norr om byggnaden planeras ett parkområde. Den östra delen av parken ska byggas av kommunen. Arbetet planeras att påbörjas hösten 2019.

Den stora eken vid foten av bergbanan i Nacka strand fälldes olovligen i februari 2017. Nacka kommun har pekat ut eken som skyddsvärd ur biologisk, landskaps- och stadsbildsperspektiv. Nacka kommun ser allvarligt på förseelsen och har polisanmält händelsen. Arbete pågår för att hitta sätt att minska de negativa konsekvenserna av trädfällningen.
Läs mer i denna nyhet om eken i Nacka strand.

Det gula område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.