Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Husfasader med vatten i bakgrunden.

Norra branten, delplan 1

Ett stort kontorshus har omvandlats till bostäder med lokaler för verksamheter mot J V Svenssons torg. En bättre koppling mellan torget och kajen skapas och kommunen tar över ansvar för vissa ledningar och parkområden. Norra branten i Nacka strand byggs ut 2016-2020.

Profilbild saknas

Teodora Janjic

Projektledare

08-718 92 56

Status och handlingar

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Till i mitten av maj pågår ett arbete på Augustendalsvägen med att bygga en station för återvinning av hushållssopor till de närboende. Har du frågor kring detta går det bra att kontakta delprojektledare Jenny Salomonsson, jenny.salomonsson@nacka.se.

  • Trappan mellan kajen och J V Svenssons torg har byggts om och är öppen igen. Den har fått nya sittplatser i trä och planteringar längs med sidorna.
  • En park med gräsmatta och blommor anlades våren 2020 runt om och strax öster om trappan. 10 ekar planterades i parken under hösten 2020.
    Läs mer om parken och ekarna.
    Läs om planteringen.
  • I de kontorshus i området som har byggts om till bostäder har nya grannar flyttat in.

Visionsbild av trappan nerifrån kajen.

Det gula område där nålsymbolen står är projektområdet.
Du kan zooma och navigera i kartan. Använd musen eller "+" och "-".

Sidan uppdaterades: