Hoppa till innehåll

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Kraftledningsstråket

Utmed Ormingeringen och Skarpövägen planeras 250 nya bostäder och cirka 160 förskoleplatser i ett naturnära läge. Bostäderna ska vara lätta att nå med buss, bil, cykel och till fots. I projektet ingår de tre detaljplaneområdena Amperen, Pylonen och Volten.

Amanda Sterner Nordin

Amanda Sterner Nordin

Kommunens projektledare

Profilbild saknas

Saba Carelli

Planarkitekt

Vad händer nu och i nästa steg?

  • Markanvisningstävling pågår från den 4 december 2018 till och med den 8 februari 2019.

Nu pågår markanvisningstävling

Markanvisningstävlingen är för bostäder i två naturnära områden i närheten av Orminge centrum. Det ena området ligger i närheten av Myrsjön och det andra ligger intill ett kommande naturreservat och Centrala parken. Tävlingen startar 4 december och sista anbudsdag är 8 februari.
Markanvisningsprospekt (PDF-dokument, 9,9 MB)

Område 1, Pylonen: Här planeras ett flerbostadshuskvarter i fyra till sju våningar på en höjd i närheten av Myrsjön. Ny bebyggelse ska samspela med befintlig topografi. Cirka 13 500 kvm ljus BTA bostäder fri upplåtelseform (flerbostadshus)

Område 2, Amperen: Ett natur- och centrumnära radhuskvarter i två plan planeras för område 2. Radhusen ska utformas med hänsyn till befintlig topografi. Lågskalig, terränganpassad karaktär är viktiga aspekter.Cirka 6 800 kvm ljus BTA bostäder (radhus)

Byggaktörer bjuds in till att lägga anbud på ett eller två anbudsområden inom markanvisningstävlingen. Utvärdering och tilldelning sker separat för respektive anbudsområde.

Anbudstävlingen

  • Två anbudsområden, fri upplåtelseform och radhus.
    Anbuden bedöms i första hand på priset för bostäder, förutsatt att samtliga förutsättningar enligt anbudsinbjudan är uppfyllda.
  • Anbud ska vara Nacka kommun tillhanda senast fredag 8 februari 2019 kl. 16:30
  • Anbuden lämnas in i receptionen vid Nacka stadshus.

Frågor och synpunkter hänvisas till kraftledningsstraket@nacka.se. Frågor och svar publiceras löpande på webbplatsen.

Frågor och svar

Fråga: Om man önskar bygga hyresrätter, lämnar man då in anbud baserat på tomträtt?

Svar: Byggaktörer är välkomna att lägga anbud utifrån premissen hyresrätt. Anbudstävlingen avser dock försäljning av marken, så tomträtt kommer inte att vara aktuellt i denna markanvisning.

Fråga: Vi hittade en primärkarta i PDF som bilaga. Jag undrar om ni har liknande material i DWG som arkitekterna kan utgår ifrån?

Svar: Vi har nu laddat upp primärkartorna som DWG på projektsidan som arkitekterna kan utgå ifrån.

Mer information om Markanvisningar

Nedan finns samtliga bilagor till markanvisningstävlingen. Observera att bilaga 24 inte finns sammanställd i anbudsinbjudan, men utgör ett underlag i markanvisningen.


Dokument
Anbudsinbjudan.pdf
Bilaga_1_Anbudsmall.pdf
Bilaga_2_Checklista_för_byggherrar_Amperen.pdf
Bilaga_2_Checklista_för_byggherrar_Pylonen.pdf
Bilaga_3.Program för markanvändning beslutad av KF.pdf
Bilaga_4_Tidig_Volymstudie_Pylonen.pdf
Bilaga_5_Tidig_Volymstudie_Amperen.pdf
Bilaga_6_Miljöförutsättningar_Kraftledningsstråket.pdf
Bilaga_7.Rekommenderade-parkeringstal-bostäder-i-nacka.pdf
Bilaga_8.p-snurra-for_bostäder_nacka.xlsx
Bilaga_9_VA-struktur_PylonenNY.pdf
Bilaga_10.VA-struktur_Amperen.pdf
Bilaga_11_Bullersituation_trafikbuller_ekvivalent_nivå.pdf
Bilaga_12_Marktekniska undersökningar.pdf
Bilaga_13_Anvisningar_dagvattenhantering_Nacka.pdf
Bilaga_14.Dagvattenpolicy.pdf
Bilaga_15_Handbok_Avfallsutrymmen.pdf
Bilaga_16_Riskbedömning_Transport_av_farligt_gods.pdf
Bilaga_17.Länsstyrelsen_riktlinjer_planläggning_vägar-järnvägar_farligt gods.pdf
Bilaga_18.MALL Markanvisningsavtal.pdf
Bilaga_19.MALL Markgenomförandeavtal.pdf
Bilaga_20.MALL Hängavtal markgenomförandeavtal.pdf
Bilaga_21_Primärkarta_Pylonen.pdf
Bilaga 21a_karta_Pylonen.dwg
Bilaga_22_Primärkarta_Amperen.pdf
Bilaga 22a_karta_Amperen.dwg
Bilaga_23_Definition_ljus_BTA.pdf
Bilaga_24_Radonriskundersökning_Volten Pylonen Amperen.pdf


Volten kommer att markanvisas separat då förutsättningar för området är under omarbetning.

Syftet med projektet

När de luftburna kraftledningarna i Orminge markförläggs frigörs marken för byggnation i attraktiva lägen i Orminge. Två markområden längs det kraftledningsstråk som kommer att frigöras föreslås nu anvisas för försäljning genom anbudstävling.

Orminge ligger nära vacker natur och sjöar. Ett större naturreservat planeras och flera vandringsleder finns i närheten. En blandning av villa- och småhusområden, flerfamiljshus från 60- och 70-talen, skolor och förskolor, platser för friluftsliv och idrott samt orörd natur omger Orminge centrum. Ett rikt kultur- och föreningsliv präglar Orminge alltsedan centrum och bostäderna i närheten byggdes på 60-talet. Många talar om Ormingeandan, ett uttryck för stolthet och stark identitet.

Sidan uppdaterades:

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.