Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Några flerfamiljshus nära skog och vatten. Illustration över de nya bostadsområdena i naturnära lägen.

Kraftledningsstråket

Utmed Ormingeringen och Skarpövägen planeras cirka 300 nya bostäder och cirka 160 förskoleplatser i naturnära lägen. Bostäderna ska vara lätta att nå med buss, bil, cykel och till fots. I projektet ingår de tre detaljplaneområdena Amperen, Pylonen och Volten.

Profilbild saknas

Bastian Vreede

Projektledare

Vad händer nu och i nästa steg?

Nu har alla tre detaljplaneområdena Amperen, Pylonen och Volten markanvisats. Läs mer under respektive projektsida.

Syftet med projektet

När de luftburna kraftledningarna i Orminge markförläggs frigörs marken för byggnation i attraktiva lägen i Orminge. De tre markområden längs med kraftledningsstråket har anvisats för försäljning genom anbudstävling.

Sidan uppdaterades: