Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu är efterfrågan extra hög på ärenden hos Bygglovsenheten, vilket gör att du kan behöva vänta längre än vanligt på svar och besked från oss.

Mer information
Några flerfamiljshus nära skog och vatten. Illustration över de nya bostadsområdena i naturnära lägen.

Kraftledningsstråket

Utmed Ormingeringen och Skarpövägen planeras cirka 300 nya bostäder och cirka 160 förskoleplatser i naturnära lägen. Bostäderna ska vara lätta att nå med buss, bil, cykel och till fots. I projektet ingår de tre detaljplaneområdena Amperen, Pylonen och Volten.

Profilbild saknas

Bastian Vreede

Projektledare

Viktor Wallström

Viktor Wallström

Planarkitekt

Vad händer nu och i nästa steg?

Nu har alla tre detaljplaneområdena Amperen, Pylonen och Volten markanvisats. Läs mer under respektive projektsida.

Syftet med projektet

När de luftburna kraftledningarna i Orminge markförläggs frigörs marken för byggnation i attraktiva lägen i Orminge. De tre markområden längs med kraftledningsstråket har anvisats för försäljning genom anbudstävling.

Sidan uppdaterades: