Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om bygglov

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om bygglov.

När kan jag skicka in en ansökan om bygglov?

Du kan skicka in en ansökan om bygglov från och med det datum som genomförandetiden börjar löpa. Ansökningar som kommer in före detta datum kommer inte att handläggas.

När kan jag ansöka om marklov?

Marklov ska sökas i samma ärende som bygglovet, från och med det datum som genomförandetiden börjar löpa. Ansökningar som kommer in före detta datum kommer inte att handläggas.

När kan jag få startbesked för mitt bygglov?

Ansökan om bygglov ska få ett beslut inom 10 veckor från det att handlingarna är kompletta. När det finns ett beslut om bygglov kan du boka en tid för tekniskt samråd för att få ett startbesked så du kan utnyttja lovbeslutet.

Vad är genomförandetid?

Tiden då kan du vara säker på att nya detaljplanen gäller. I sydöstra Lännersta är genomförandetiden 10 år, förutom för området med beteckning A2, där gäller 5 års genomförandetid.

Vad innebär fördröjd genomförandetid?

Det betyder att du som vill utnyttja en byggrätt som du får i den nya detaljplanen kan söka bygglov för den tidigast tre år efter att planen vunnit laga kraft.

När kan jag få startbesked för bygglovfria åtgärder (attefallsåtgärder)?

Lovfria åtgärder (attefallsåtgärder) påverkas inte av fördröjd genomförandetid. Förutsatt att lovfria åtgärder är möjliga på din fastighet.

Kan jag få slutbesked trots att jag inte kan ansluta till det kommunala va-nätet?

Det krävs en godkänd va-lösning för att få slutbesked och ta byggnaden i bruk. En va-lösning omfattar både vatten och avlopp. Läs mer om olika enskilda lösningar här.

Får jag rivningslov under den fördröjda genomförandetiden?

Beträffande rivningslov görs en individuell bedömning om det är möjligt.

Vad kostar ett bygglov?

Här finns aktuella avgifter för allt som gäller bygglov.

Läs mer om bygglov och hur du skickar in en ansökan.

Sidan uppdaterades: