Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Frågor och svar om vatten, avlopp och miljö

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om vatten, avlopp och miljö.

Kan jag använda min enskilda VA-lösning i avvaktan på den kommunala?

Om du bygger ut ditt hus så att det blir högre belastning på anläggningen (fler toaletter eller badrum) så behöver du anmäla ändringen till Miljömyndigheten. Om du har en sluten tank så innebär en högre belastning att du behöver tömma den oftare. Om du har infiltrationsanläggning eller reningsverk så behöver miljömyndigheten bedöma om de klarar större mängder avloppsvatten. Om anläggningarna inte uppfyller kraven behöver de byggas om (ny ansökan), eller så får ändringen inte genomföras. Läs mer om enskilda avloppslösningar här

Kan jag ansluta ett Attefallshus till min enskilda vatten- och avloppslösning?

Om du bygger ett Attefallshus och det blir högre belastning på anläggningen (fler toaletter eller badrum) behöver du anmäla ändringen till miljömyndigheten. Om du har en sluten tank innebär en högre belastning att du behöver tömma den oftare. Om du har infiltrationsanläggning eller reningsverk behöver miljömyndigheten bedöma om de klarar större mängder avloppsvatten. Om anläggningarna inte uppfyller kraven behöver de byggas om (ny ansökan), eller så får ändringen inte genomföras.

Får jag borra en ny dricksvattenbrunn?

I stora delar av sydöstra Boo krävs tillstånd för att borra dricksvattenbrunn, på grund av problem med grundvattenkvalitet och -brist. Läs mer om vad som gäller här

Brunnen ska utföras enligt SGUs vägledning Normbrunn 16.

Kan jag installera en sluten tank?

Du behöver ansöka om tillstånd och hitta en plats där tanken går att tömma, minst 20 m från alla brunnar. Grannar kan bestrida att tank läggs nära tomtgräns.

Kan jag installera infiltrations- eller markbäddsanläggning?

Förutsättningar på plats avgör. Om du har en liten tomt, tunt jordlager eller närliggande brunnar så kan det vara svårt. Även kraftigt sluttande tomt kan försvåra, eftersom det inte bör vara stor nivåskillnad mellan topp och botten. Infiltrationsanläggningar kräver en yta att anlägga alla delar på, ett tillräckligt marklager (naturligt eller konstgjort) och en lämplig plats där den inte riskerar att förorena. Läs mer om enskilda avloppslösningar här

Kan jag installera minireningsverk?

Förutsättningar på plats avgör. Om du har en liten tomt, tunt jordlager eller närliggande brunnar så kan det vara svårt. Även kraftigt sluttande tomt kan försvåra, eftersom det inte bör vara stor nivåskillnad mellan topp och botten. Minireningsverk kräver en utsläppsyta för efterbehandling (naturlig eller konstgjord), där risken är liten för att vattnet förorenar.

Kan jag ha torr toalettlösning?

Den torra lösningen kräver inte tillstånd, men du behöver kontrollera att du kan få tömning/hämtning. Däremot behöver du någon typ av avloppslösning för ev. urin och BDT-vatten.

Får jag borra för bergvärme?

Det krävs inte tillstånd för att borra för bergvärme. Däremot behöver du anmäla till kommunens miljöenhet att du ska borra. Läs mer om det och anmäl dig här: nacka.se/varmepumpar Brunnen ska anläggas enligt Normbrunn 16.

Sidan uppdaterades: