Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Aktuella utlysningar

Hela Nacka växer och fram till år 2030 beräknar vi att konst för upp till en miljard kommer produceras. Här kan du ta del av aktuella konstuppdrag och utlysningar inom ramen för Konsten att skapa stad. Är du intresserad av uppdragen behöver du först kvalificera dig i Nacka KreatörsPool.

Är du kvalificerad?

Är du intresserad av de aktuella uppdragen behöver du först kvalificera dig i Nackas kompetensbank - Nacka KreatörsPool. Det går endast att lämna intresseanmälan via KreatörsPoolen.

Aktuella uppdrag

Snedkabelbron i Orminge centrum ska få nya fundament med konstnärlig gestaltning.

I samband med att Kanholmsvägen breddas under 2023, kommer backstagsfundamenten till bron att flyttas och omgestaltas. Befintliga fundament rivs och ersätts av två nya i betong. Dessa backstagsfundament får en kraftigare dimensionering och blir mer synliga i gaturummet än de tidigare.

snedkabelbron

Vi behöver nu konstnärliga och kreativa förslag på hur ett verk som passar platsen kan adderas på eller vid det nya backstagsfundamentent.

Orminge centrum utvecklas till ett tryggt, tillgängligt och levande lokalcentrum. Planen är att centrumet ska vara klart 2030. Då kommer det finnas cirka 2 000 nya bostäder i centrum, lokaler för handel och annan verksamhet, utvecklad bussgata, nytt parkeringshus för infartsparkering och platser för rekreation och möten.

Vill du medverka i upphandlingen som sker via Kommers, behöver du i ett första steg ansöka om att delta i Nacka KreatörsPool, klicka på denna länk som går till Nacka KreatörsPool.

Alla som är med i Nacka KreatörsPool, gäller även dig som är registrerad sedan tidigare, kommer att få en förfrågan om att medverka i upphandlingen av en konstnärlig gestaltning vid backstagsfundamenten till snedkabelbron i november.

Ansökan ska vara registrerad senast 2023-10-31

Ett av de befintliga backstagsfundamenten till snedkabelbron i Orminge centrum

Sidan uppdaterades: