Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Vinterunderhållsprogram

På den här sidan kan du läsa vad de olika vinterunderhållsprogrammen i kommunen innebär.

Se kommunens prioritering för snö- och halkbekämpning.

Program

Vad programmet innebär

P1

Saltning av Saltsjöbadsleden.

P2

Plogning och saltning av Saltsjöbadsleden.

P3

Sandning av Prio 3-vägar, samtliga Prio 2- och Prio 3-parkvägar, gång- och cykelbanor, parkeringar, trappor i offentlig utemiljö, samt busshållplatser.

Programmet motsvarar en kombination av de enskilda programmen P11, P21, P31, P41, P51 och P63.

P6

Snöröjning av Prio 2-vägar, snöröjning och sandning av Prio 3-vägar, samtliga Prio 2- och Prio 3-parkvägar, gång- och cykelbanor, parkeringar, trappor i offentlig utemiljö och busshållplatser.

Programmet motsvarar en kombination av programmen P10, P20, P30, P40 och P50.

P7

Snöröjning och sandning av samtliga Prio 2- och Prio 3-parkvägar, gång- och cykelbanor, parkeringar, trappor och busshållplatser.

Programmet motsvarar en kombination av programmen P20, P30 och P40.

P9

Saltning av Prio 2-vägar.

P91

Saltning och plogning av Prio 2-vägar.

P10

Snöröjning och sandning av Prio 3-vägar.

P100

Halkbekämpning av prioriterat cykelstråk.

P11

Sandning av Prio 3-vägar.

P20

Snöröjning och sandning av gång- och cykelbanor, gator och busshållplatser.

P21

Sandning av gång- och cykelbanor, gator och busshållplatser.

P30

Snöröjning och sandning av gång- och cykelbanor på parkvägar.

P31

Sandning av gång- och cykelbanor på parkvägar.

P40

Snöröjning och sandning av trappor på gångvägar och trappor i övrig offentlig utemiljö (ej gårdar).

P41

Sandning av trappor på gångvägar och trappor i övrig offentlig utemiljö (ej gårdar). Se gårdar under P60-P63 nedan.

P50

Snöröjning och sandning av parkeringar.

P51

Sandning av parkeringar.

P60

Snöröjning och sandning av gårdar. *

P61

Sandning av gårdar. *

P62

Snöröjning och sandning av gårdar och trappor. *

P63

Sandning av trappor på gårdar. *

* = Prioriering gällande gårdar

  • Prio 1 – Gruppboenden
  • Prio 2 – Förskolegårdar, påbörjas efter klockan 17.00 på vardagar och ska slutföras före klockan 07.00 nästkommande dag.
  • Prio 3 – Skolgårdar, påbörjas efter klockan 17.00 på vardagar och ska slutföras före klockan 08.00 nästkommande dag.

Sidan uppdaterades: