Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sommartrafiken i Nacka – så reser du bäst

Nacka utvecklas och det byggs på flera håll. I sommar kommer resan fortfarande ta längre tid genom Centrala Nacka och på Värmdövägen till Sickla. Under juli kommer även trafiken begränsas på Stadsgårdsleden när Slussbron målas om.

Nacka är inne i ett starkt utvecklingsskede, det både syns och märks. Centrala Nacka utvecklas till en ny, naturban stadsdel. Det byggs bostäder, kontor och mötesplatser. Vid den framtida stadsparken växer en grön och trygg stadsgata fram. Sickla utvecklas till en ännu mer levande stadsdel. Det byggs en ny tunnelbana och ny Skurubro. Precis intill Nacka pågår även ombyggnaden av Slussen.

Att det byggs så mycket innebär också att trafiken påverkas på olika sätt. I Centrala Nacka blir ett arbete klart i sommar, i slutet av juni öppnar samtliga körfält på Skvaltans väg samt övre delen av Vikdalsvägen. Detta innebär att framkomligheten temporärt blir bättre, även om du fortfarande ska räkna med längre restider genom området. Som alltid är bästa sättet för en smidig färd att resa utanför högtrafik.

Genom kartan nedan kan du få vägledning för hur du ska planera ditt resande i sommar.

Klicka på kartan för en större bild.

 1. Renovering Trafikplats Fisksätra
  Påverkan: På- och avfarter stängs. Temporär cirkulationsplats på Saltsjöbadsleden. Risk för långsammare trafikflöden på Saltsjöbadsleden och närliggande vägar.
  Datum: Arbetet planeras starta 20 juli och beräknas bli klart våren 2022.
  För mer information: nacka.se/fisksatratrafikplats
 2. Trafikverket: Bygget av Nya Skurubron
  Påverkan: Sänkt hastighet mellan trafikplatserna Björknäs och Skuru. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
  Klart hösten 2022.
  Trafikverket renoverar även broarna över Bastusjön vid trafikplats Skuru, sänkt hastighet. Det arbetet beräknas bli klart i slutet av 2021.
  För mer information: trafikverket.se/skurubron
 3. Brorenovering Värmdövägen/Saltsjöbadsleden
  Påverkan: Befintliga körfält hålls öppna, men smalnas av. Sänkt hastighet förbi arbetsområdet. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
  Klart: Augusti 2021
  För mer information: nacka.se/ramper_saltsjobadsleden
 4. Region Stockholm: Utbyggnad Blå linje till Nacka
  Vad: Region Stockholm utför ledningsarbeten.
  Påverkan: Endast ett körfält är öppet i vardera riktning på Skvaltans väg samt övre delen av Vikdalsvägen. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
  Klart: Juli 2021
  För mer information: nyatunnelbanan.se/sv/nacka-arbeten
 5. Del av Vikdalsvägen och Värmdövägen i Centrala Nacka byggs om till grön och trygg stadsgata
  Påverkan: Endast ett körfält är öppet i vardera riktning på större delen av Vikdalsvägen samt på Värmdövägen. Ökad risk för köer i området. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
  Klart: Våren 2023.
  För mer information: nacka.se/varmdovagen-stadsgata
 6. Region Stockholm: Utbyggnad Blå linje till Nacka
  Vad: Region Stockholm utför ledningsarbeten.
  Påverkan: Endast ett körfält är öppet. Signalreglering finns på platsen. Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
  Datum: Arbetet startar i början av juli och pågår i sex veckor.
  För mer information: nyatunnelbanan.se/sv/nacka-arbeten
 7. Sickla industriväg byggs om till en grön och trygg stadsgata
  Påverkan: Sickla industriväg avstängd för genomfart med motorfordon Gående och cyklister, följ anvisningar på plats.
  Klart: Våren 2022.
  För mer information: nacka.se/sicklaindustrivag

Målning av Slussbron begränsar framkomligheten på Stadsgårdsleden under juli

Bra för dig som Nackabo att känna till är att under juli ska Slussbron målas, vilket kommer begränsa framkomligheten på Stadsgårdsleden. Som avlastande åtgärd stängs Söder Mälarstrand i riktning mot Stadsgårdsleden för biltrafiken, men påfarten till Centralbron förblir öppen. Biltrafik på Söder Mälarstrand mot Stadsgårdsleden hänvisas Torkel Knutssonsgatan och Hornsgatan.
Läs mer om Stockholms stads ombyggnad av Slussen:
https://vaxer.stockholm/slussen

Långsammare nu för att gå fortare i framtiden

När så mycket pågår samtidigt i Nacka läggs extra fokus på samverkan och koordinering mellan aktörer och projekt. Ibland kan trafikläget ändå uppfattas som påfrestande när det går trögt att ta sig fram. Det går långsamt nu för att det ska kunna gå fortare i framtiden.

- Vi följer även trafikflödet nära och har beredskap för att göra förbättringar om så krävs. Trafiksäkerhet och framkomlighet är prioriterade uppgifter för oss, och jag hoppas att du som reser fortsätter ha samma goda tålamod gällande trafikpåverkan som tidigare, säger Ulrika Haij, biträdande trafik- och fastighetsdirektör i Nacka kommun.

Stockholmstrafiken i sommar

Under sommaren pågår många trafikarbeten i hela regionen. För att arbetena ska påverka resenärer och trafikanter så lite som möjligt samverkar aktörer inom Stockholmstrafiken. I samarbetet deltar även Nacka kommun.

Läs mer om sommarens arbeten påverkar dig i sommar?
Många arbeten i Stockholmstrafiken i sommar

Planera din resa - Ha koll på trafikinformationen om du beger dig ut i trafiken
trafiken.nu
sl.se
nacka.se/trafikeninacka

Läs mer om Region Stockholms arbete med Blå linje till Nacka
Region Stockholm - Blå linje till Nacka
Region Stockholm - Aktuella arbeten i Nacka

Läs mer om Trafikverkets arbete med nya Skurubron
Trafikverkets projektsida Skurubron

Sidan uppdaterades: