Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka kommun inför avgift för uthyrning av elsparkcyklar

Nu inför Nacka kommun en avgift för att ställa ut elsparkcyklar för uthyrning på offentlig plats. Avgiften på 1400 kronor per utställt fordon och år kommer tillsammans med en överenskommelse som ställer högre krav på elsparkcykelbolagen bidra till en långsiktig och fungerade uthyrning av elsparkcyklar i Nacka.

Elsparkcykeln är ett smidigt sätt att förflytta sig som många Nackabor uppskattar. Men det ökade antalet elsparkcyklar kan också vara en utmaning för framkomligheten och trafiksäkerheten.

Stockholm och Nacka - användarna reser mellan kommunerna

Stockholms stad har en längre tid tampats med överetablering och illa parkerade elsparkcyklar. En rad åtgärder har genomförts för att skapa en hållbar situation och i höstas beslutades om en avgift för uthyrning av elsparkcyklar.

De som hyr elsparkcykel ser ofta Nacka kommun och Stockholms stad som en gemensam marknad, där många elsparkcykelresor börjar i ena kommunen och slutar i den andra.

En fungerande och långsiktig uthyrning av elsparkcyklar

För att förebygga liknande problematik i Nacka införs samma upplägg för avgift som i Stockholms stad. Detta innebär att de bolag som vill hyra ut elsparkcyklar ska betala en avgift på 1 400 kronor per utställt fordon och år på offentlig plats. I Nacka kommer avgiften att tas ut med start 1 juni 2022. För att få ställa ut elsparkcyklar för uthyrning krävs det även tillstånd från Polismyndigheten.

Beslutet togs i Natur- och trafiknämnden den 24 maj, efter att kommunfullmäktige bemyndigat Natur- och trafiknämnden att införa en avgift för uthyrning av elsparkcyklar och liknande fordon på offentlig plats under år 2022.

- Vi välkomnar elsparkcykelentreprenörerna till Nacka, men för att täcka kommunens kostnader för hanteringen av cyklarna, dvs att flytta dem från olämpliga ställen samt administration kring detta med mera, inför vi nu en årlig avgift per cykel som ställs ut i Nacka kommun. Detta på samma sätt som Stockholms stad gjort tidigare. Den som hyr en cykel har också ett ansvar att framföra den på ett trafiksäkert sätt samt ställa upp den säkert efter användning, säger Hans Peters (C), ordförande i Natur- och trafiknämnden.

Högre krav på elsparkcykelbolagen

För att möta utmaningarna med den ökade uthyrningen har en överenskommelse som tydliggör ansvaret och ställer högre krav på elsparkcykelbolagen och deras fordon i Nacka tagits fram.

Förutom krav på avgift anger också överenskommelsen tydliga villkor för felparkering. Kommunens upphandlade parkeringsvakter kommer att flytta en elsparkcykel till närmast lämpliga plats om den parkerats trafikfarligt eller hindrande. Bolaget ska då ersätta kommunen med 600 kronor. Ställer bolagen ut elsparkcyklar så att de står hindrande eller trafikfarligt utgår ett vite á 1000 kr per fordon. Samma vitesbelopp gäller om trasiga eller av annat skäl obrukbara elsparkcyklar finns utställda i Nacka.

De elsparkcykelbolag som redan är etablerade i Nacka kommun eller är intresserade av att etablera sig ska underteckna överenskommelsen.

De skärpta kraven ska bidra till tillgängligt trafikslag som är positivt, fungerade och långsiktigt för Nackaborna.

Vad gäller för dig som vill hyra elsparkcykel i Nacka?

Här kan du läsa mer: Elsparkcyklar i Nacka

Utvärdering sker löpande

Nacka kommun utvärderar uthyrning och användning av elsparkcyklar i Nacka löpande.

Sidan uppdaterades: