Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Elsparkcyklar

Allt fler Nackabor och besökare hyr eller köper en egen elsparkcykel. Du som kör elsparkcykel ska följa samma trafikregler som för vanliga cyklar. Sedan den 1 september 2022 får inte elsparkcyklar köras på gångbanor eller parkeras på gång- och cykelbanor. Vad behöver du veta innan du hoppar upp på elsparkcykeln? Här kan du läsa mer.

Vad gäller för dig som åker elsparkcykel

Transportstyrelsen har bedömt att Elsparkcyklar räknas som cykel och därför ska följa samma trafikregler som vanliga cyklar. Detta innebär att elsparkcyklar i första hand ska köras på cykelbanor och följa trafikregler för cyklister. Du som är förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller.

Sedan den 1 september 2022 är det förbjudet att köra på gångbanor. Bryter man mot förbudet kan påföljden bli böter.

Det är Polisens uppdrag att övervaka trafiken och se till att trafikregler följs.
Trafikregler för dig som cyklar (Transportstyrelsens webbplats)

På Transportstyrelsen webbplats kan du läsa mer om vad som gäller kring fordonsregler: Fordonsregler för cykel (Transportstyrelsens webbplats)

Parkera din elsparkcykel rätt

Den 1 september 2022 trädde en ny lag i kraft som innebär ett parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor, annat än vid cykelparkeringar/cykelställ eller på särskilt utpekad uppställningsplats.

Leverantörerna ansvarar för elsparkcyklarna och Nacka kommun har rätt att flytta felparkerade elsparkcyklar.

En person i taget på en elsparkcykel

Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon och får alltså bara användas av en person i taget.

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor.

En fungerande och långsiktig uthyrning av elsparkcyklar

Även om klagomålen på elsparkcyklar varit förhållandevis få i Nacka, så har de ökat när antalet elsparkcyklar som finns för uthyrning blivit fler. De vanligaste synpunkterna handlar om parkering på olämpliga ställen, att de förhindrar framkomligheten samt att elsparkcyklarna inte används på ett trafiksäkert sätt.

För en långsiktig och fungerande uthyrning av elsparkcyklar för Nacka kommun dialog kring utveckling och förbättringar med företagen som hyr ut elsparkcyklar och andra kommuner.

Var kan du hyra elsparkcyklar i Nacka

Nacka kommun har sen tidigare en överenskommelse med företag Voi. Det är möjligt att hyra elsparkcyklar inom området Västra Sickla, fram till Nacka Forum samt Kvarnholmen.

Anmäl fel till elsparkcykelföretagen

Om elsparkcyklar hindrar framkomligheten eller är parkerade på olämpligt ställe, hör av dig till det aktuella företaget för att meddela dem. Skicka gärna med bild och position.

Utvärdering sker löpande

Nacka kommun kommer att uvärdera uthyrningen, användning och parkering av elsparkcyklar, och kan komma att ingå överenskommelser med andra aktörer som vill etablera motsvarande verksamhet.

Sidan uppdaterades: