Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Planerat systemunderhåll av vissa e-tjänster tisdag den 21 september – dessa e-tjänster är otillgängliga med start på morgonen, cirka kl.08.30. Underhållet förväntas vara klart kl.14.

Elsparkcyklar

Elsparkcyklar är vanliga i Stockholm. I juni 2021 började företag bakom elsparkcyklarna även etablera sig Nacka. Vad behöver du veta innan du hoppar upp på elsparkcykeln? Här kan du läsa mer.

Vad gäller för dig som åker elsparkcykel

Elsparkcyklar ska i första hand köras på cykelbanan och följa trafikregler för cyklister med ett undantag, åkning är tillåten på gångbanor förutsatt att den sker i gångfart (6 km/h).

I övrigt gäller alltså samma regler som för vanliga cyklar och andra eldrivna fordon med fordonsklass cykel. Läs mer på Transportstyrelsen webbplats: Fordonsregler för cykel (Transportstyrelsens webbplats)

Ovan berör elsparkcyklar som har en maxhastighet på 20 km/h och en motor på max 250 watt (samtliga cyklar som tillhandahålls av elsparkcykelbolagen tillhör denna kategori).

Om du själv äger en elsparkcykel som går snabbare än 20 km/tim eller har starkare motor än 250 watt klassas den inte längre som en cykel och kan inte köras efter cykelregler. Det som ligger närmast tillhands är att elsparkcykeln klassas som moped, med andra krav och förutsättningar för att få brukas i trafik.

En person i taget på en elsparkcykel

Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon och får alltså bara användas av en person i taget.

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor.

Det är Polisens uppdrag att övervaka trafiken och se till att trafikregler följs.
Trafikregler för dig som cyklar (Transportstyrelsens webbplats)

Parkering av elsparkcyklar

Eftersom elsparkcyklar klassas som cyklar behövs inget särskilt tillstånd för att parkera en elsparkcykel. Precis som en vanlig cykel ska de parkeras i eller intill ett cykelställ och de får heller inte blockera gång- och cykelbanor, in- och utfarter, entréer, eller på annat sätt hindra framkomligheten för andra trafikanter.

På allmän plats, som till exempel gångbanor intill husfasader, får man parkera max 24 timmar i följd om inget annat anges på platsen. Det viktigaste är att de inte utgör fara eller hinder. En person med nedsatt syn kan skada sig illa på en elsparkcykel som står mitt på trottoaren.

Leverantörerna ansvarar för cyklarna och Nacka kommun kan endast flytta felparkerade cyklar som bedöms utgöra fara eller hinder i trafiken. Alla får lov att göra en kort flytt av dessa cyklar till en mer lämplig uppställningsplats, för att förhindra fara eller hinder.

Leverantörer av elsparkcyklar i Nacka

Nacka kommun har skrivit på en överenskommelse med elsparkcykelföretaget Voi om att samarbeta kring elsparkcykelverksamhet i Sickla.

Det möjligt att hyra Vois elsparkcyklar inom området Västra Sickla samt Kvarnholmen. Basen finns i Sickla köpkvarter, där även Vois laddstolpar finns. Lämnas cykeln utanför området kommer taxametern ticka tills den flyttas inom den tillåtna radien.

I Nacka kommun har även andra elsparkcykelföretag etablerat sig. Dialog pågår nu med dem.

Utvärdering sker löpande

Nacka kommun kommer löpande att utvärdera projektet med elsparkcyklar, och kan komma att ingå liknande överenskommelse med andra aktörer som vill etablera motsvarande verksamhet.
För mer information: Överenskommelse om elsparkcyklar i Sickla

Sidan uppdaterades: