Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Uppdatering av bygglovenhetens e-tjänster. 25 maj klockan 11.30 till och med 30 maj går det inte att använda bygglovenhetens e-tjänster på grund av en uppdatering.

Elsparkcyklar

Elsparkcyklar är vanliga i Stockholm. Vad behöver du veta innan du hoppar upp på elsparkcykeln? Här kan du läsa mer.

Vad gäller för dig som åker elsparkcykel

Elsparkcyklar ska i första hand köras på cykelbanan och följa trafikregler för cyklister med ett undantag, att köra på gångbanor är tillåtet förutsatt att den sker i gångfart (6 km/h).

I övrigt gäller alltså samma regler som för vanliga cyklar och andra eldrivna fordon med fordonsklass cykel. Läs mer på Transportstyrelsen webbplats: Fordonsregler för cykel (Transportstyrelsens webbplats)

Ovan berör elsparkcyklar som har en maxhastighet på 20 km/h och en motor på max 250 watt (samtliga cyklar som tillhandahålls av elsparkcykelbolagen tillhör denna kategori).

Om du själv äger en elsparkcykel som går snabbare än 20 km/tim eller har starkare motor än 250 watt klassas den inte längre som en cykel och kan inte köras efter cykelregler. Det som ligger närmast tillhands är att elsparkcykeln klassas som moped, med andra krav och förutsättningar för att få brukas i trafik.

En person i taget på en elsparkcykel

Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon och får alltså bara användas av en person i taget.

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor.

Det är Polisens uppdrag att övervaka trafiken och se till att trafikregler följs.
Trafikregler för dig som cyklar (Transportstyrelsens webbplats)

Parkering av elsparkcyklar

Eftersom elsparkcyklar klassas som cyklar behövs inget särskilt tillstånd för att parkera en elsparkcykel. Precis som en vanlig cykel ska de parkeras i eller intill ett cykelställ och de får heller inte blockera gång- och cykelbanor, in- och utfarter, entréer, eller på annat sätt hindra framkomligheten för andra trafikanter.

På allmän plats, som till exempel gångbanor intill husfasader, får man parkera max 24 timmar i följd om inget annat anges på platsen. Det viktigaste är att de inte utgör fara eller hinder. En person med nedsatt syn kan skada sig illa på en elsparkcykel som står mitt på trottoaren.

Leverantörerna ansvarar för cyklarna och Nacka kommun flyttar felparkerade cyklar som bedöms utgöra fara eller hinder i trafiken.

Alla får lov att göra en kort flytt av dessa cyklar till en mer lämplig uppställningsplats, för att förhindra fara eller hinder.

En fungerande och långsiktig uthyrning av elsparkcyklar

Även om klagomålen på elsparkcyklar varit förhållandevis få i Nacka, så har de ökat när antalet elsparkcyklar som finns för uthyrning blivit fler. De vanligaste synpunkterna handlar om parkering på olämpliga ställen, att de förhindrar framkomligheten samt att elsparkcyklarna inte används på ett trafiksäkert sätt.

Därför inför Nacka kommun skärpta och tydligare krav för uthyrning av elsparkcyklar i Nacka. De skärpta kraven ska ge elsparkcykelföretagen bättre förutsättningar att erbjuda ett nytt transportalternativ för Nackaborna som är positivt, fungerande och långsiktigt.

Var kan du hyra elsparkcyklar i Nacka

Nacka kommun har sen tidigare en överenskommelse med företag Voi och nu även med bolagen Bird och Ryde. Det är möjligt att hyra elsparkcyklar inom området Västra Sickla, fram till Nacka Forum samt Kvarnholmen. Lämnas cykeln utanför området kommer taxametern ticka tills den flyttas inom den tillåtna radien.

Anmäl fel till elsparkcykelföretagen

Om elsparkcyklar hindrar framkomligheten eller är parkerade på olämpligt ställe, hör av dig till det aktuella företaget för att meddela dem. Skicka gärna med bild och position.

Utvärdering sker löpande

Nacka kommun utvärderar projektet med elsparkcyklar löpande, och kan komma att ingå liknande överenskommelse med andra aktörer som vill etablera motsvarande verksamhet.
Här finns Nacka kommuns överenskommelse med de bolag som finns i Nacka. (Word-dokument, 53 kB)

Nacka kommun har dialog med företagen som hyr ut kring utveckling och förbättringar av användningen av elsparkcyklarna såväl som en dialog med andra kommuner för att diskutera utvecklingen och bästa möjliga åtgärder för en långsiktig och fungerande uthyrning av elsparkcyklar.

Sidan uppdaterades: