Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Kulturstöd kan sökas av föreningar, organisationer och företagare. Det kan sökas för mindre och större projekt och för verksamhet inom exempelvis litteratur, teater, musik, dans, sång, konst, film, utställningsverksamhet samt nya uttrycksformer och nya verksamheter i kulturlivet. Kulturstödet täcker kostnader i samband med projektet eller verksamheten, exempelvis: löner, produktion, marknadsföring och lokaler.

Riktlinjer för kulturstöden

Det finns riktlinjer som reglerar hur kulturstöden fördelas. Riktlinjerna utgår ifrån kommunens vision, grundläggande värdering, ambition och övergripande mål. Kommunens övergripande mål bästa utveckling för alla, attraktiva livsmiljöer, stark och balanserad tillväxt samt maximal nytta för skattepengarna är vägledande för riktlinjerna. Riktlinjerna speglar även kulturnämndens mål:

 • Kulturverksamheterna håller hög kvalitet. Avgifter och utbud är anpassat utifrån barn och ungdomars olika förutsättningar. Lokaler och anläggningar är flexibla, tillgängliga för alla och samutnyttjas.
 • Kulturutbudet är attraktivt och tillgängligt för alla. Kulturutbudet utvecklas genom att stödja Nackabornas egna engagemang och genom delaktighet utifrån deras förutsättningar och intressen.
 • Bibliotek, kulturhus, museer och kulturella arenor är öppna mötesplatser som bidrar till ett levande och hållbart samhälle. Kulturarvet och den offentliga konsten utvecklas, bevaras och berikar. Kulturverksamheterna bidrar till låg klimat- och miljöpåverkan.
 • Innovation och mångfald ska leda till att kulturverksamheter startas och utvecklas i takt med efterfrågan. För kulturutbudets utveckling ska samverkan ske lokalt, regionalt och nationellt. Kulturen bidrar till tillväxt och utveckling.

Det här ska du tänka på när du söker stöd

För att få beviljat stöd behöver samtliga allmänna villkor vara uppfyllda:

 • Sökande ska vara juridisk person med organisationsnummer registrerat hos Skatteverket, till exempel ideell förening, bolag, stiftelse eller enskild firma.
 • Organisationen ska följa de regler för styrning, bokföring, revision och redovisning som gäller för den aktuella organisationsformen och verksamhetsomfattningen.
 • Organisation som bedriver verksamhet för barn och unga ska uppvisa en dokumenterad policy för en alkohol-, drog-, doping- och tobaksfri verksamhet.
 • Verksamheten ska vara av kulturell karaktär och inom kulturella uttryck såsom litteratur, teater, musik, dans, sång, konst, film, utställningsverksamhet samt nya uttrycksformer och nya verksamheter i kulturlivet.
 • Verksamheten ska genomföras i Nacka, vara publik och öppen för allmänheten och bidra till Nackas kulturliv.

Stöd beviljas inte till:

 • Privatpersoner
 • Politiska partier
 • Verksamhet eller projekt med främst religiösa inslag
 • Verksamhet eller projekt med syfte att göra vinst
 • Organisationer som motarbetar demokratin eller bedriver diskriminerande verksamhet
 • Kulturverksamhet som finansieras inom ramen för kulturpeng eller kundvalssystem i Nacka
 • Verksamhet med kommunal huvudman eller privat skolhuvudman

Vilka kulturstöd kan man söka?

Verksamhetsstöd
Verksamhetsstöd kan beviljas i upp till två år till kulturaktörer som utför yrkesmässig verksamhet inom konst- och kulturområdet och som bedriver en kontinuerlig och etablerad verksamhet i Nacka. Maximalt stöd är 300 000 kronor per år.

Stort projektstöd och produktionsstöd
Stort projektstöd kan beviljas för genomförande av kulturprojekt som är av mer omfattande ekonomisk eller tidsmässig karaktär och kan omfatta ett eller flera olika sammanhängande delar eller evenemang.

Produktionsstöd kan beviljas för nyproduktion eller väsentlig omarbetning av scenkonstföreställningar. Bidraget avser täcka kostnader direkt kopplade till genomförande i Nacka kommun och kan beviljas med upp till 200 000 kronor.

Litet projektstöd
Söks för kulturevenemang eller kulturprojekt som är av engångskaraktär eller av mindre ekonomisk eller tidsmässig omfattning. Litet projektstöd kan sökas för upp till 40 000 kronor.

Läs mer om de olika kulturstöden i riktlinjerna i menyn till höger (ovan om du surfar på mobilen.

Sidan uppdaterades: