Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Föreningsbidrag

Här hittar du mer information om Nacka kommuns föreningsbidrag.

Vem kan söka föreningsbidrag?

Ideella föreningar och organisationer som har verksamhet i Nacka kommun kan söka olika föreningsbidrag för sin föreningsverksamhet. Det är olika politiska nämnder som ansvarar för de olika föreningsbidragen. Därför kan det vara olika kriterier och ansökningssätt beroende på vilket bidrag föreningen söker.

Bidrag kan sökas för följande verksamheter

Idrott och annan fritidsverksamhet

Här hittar du information om föreningsbidrag som föreningar som bedriver idrott och andra fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning kan söka. Det finns aktivitetsbidrag, projektbidrag, investeringsbidrag och särskilt verksamhetsbidrag. För att kunna söka dessa föreningsbidrag måste föreningen först vara godkänd som bidragsberättigad förening.

Läs om föreningsbidrag för idrotts- och fritidsföreningar.

Kulturverksamhet

Här hittar du information om kommunens kulturstöd till kulturaktörer. Det finns lilla projektstödet, stora projektstödet och verksamhetsstöd.

Kulturstöd kan ansökas med sista dag 1 april och 1 oktober. Lilla projektstödet handläggs löpande.

Läs om kulturstöd.

Frivilligt socialt arbete

Sista dag att söka för verksamhetsåret därpå är 1 november.

Läs mer om verksamhetsbidrag för frivilligt socialt arbete här.

Pensionärsverksamhet

Läs mer om föreningsbidrag till pensionärsföreningar här

Kontroll av inlämnade uppgifter

Ibland behöver kommunen kontrollera att inlämnade uppgifter stämmer och ber då att få ta del av föreningens handlingar, till exempel medlems- och deltagarförteckningar, kontrakt, protokoll, bokföring.

Har en förening lämnat felaktiga uppgifter blir föreningen återbetalningsskyldig och får inga mer bidrag förrän ansvarig nämnd har gjort en ny prövning.

För barn utan svenskt personnummer

Kommunen betalar ut lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) och administrationsbidrag för alla barn.

För barn utan svenskt personnummer eller samordningsnummer, redovisa separat till kommunen. Aktivitetskort på nätet (ApN) kan bara ta emot närvarokort med fullständigt personnummer eller samordningsnummer.

Nyanlända barn och unga som ännu inte fått svenskt personnummer kan ansöka om ett samordningsnummer på Skatteverket.

Sidan uppdaterades: