Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...
Föreningsbidrag

Verksamhetsbidrag för frivilligt socialt arbete

Inom socialtjänstens område finns ett antal ideella föreningar som gör värdefulla insatser för medmänniskor. Socialnämnden och äldrenämnden i Nacka kan, efter ansökan, bevilja verksamhetsbidrag till ideella föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete. Riktlinjerna utgår ifrån kommunens vision, grundläggande värdering, ambition och övergripande mål.

Ladda ner riktlinjer för äldrenämnden (PDF-dokument, 155 kB) här och för socialnämnden (PDF-dokument, 154 kB) här.

Vad kan man söka bidrag för?

Socialnämnden och äldrenämndens verksamhetsbidrag till föreningar, är ett riktat bidrag till verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete med koppling till socialnämndens ansvarsområden. Bidraget är ett stöd till föreningens verksamhet. Ett av syftena med bidraget är att inspirera till förnyelse och utveckling samt utveckla samarbetsformer mellan offentliga och frivilliga insatser.

Hur söker man bidrag för frivilligt socialt arbete?

För att söka verksamhetsbidrag från social- respektive äldrenämnden ska ansökan göras digitalt. Det görs i Nacka kommuns boknings- och bidragssystem Actor Smart Book.

Ansökan ska vara inkommen senast 1 november. Bidraget ska avse nästa års verksamhet. Har er förening beviljats bidrag föregående år ska redovisning av hur bidraget har använts göras digitalt i Nacka kommuns verksamhetssystem Actor Smart Book.

Ansök om verksamhetsbidrag

Instruktioner

Har föreningen ansökt om bidrag tidigare år?

  1. Klicka på "Mina sidor"
  2. Logga in med BankID
  3. Följ instruktionerna

Är det första gången föreningen ansöker om verksamhetsbidrag?

  1. Klicka på "Ny förening"
  2. Följ instruktionerna.
  3. Fyll i uppgifterna.
  4. En bekräftelse kommer via e-post när handläggare lagt in föreningen i systemet. Därefter kan föreningen ansöka om bidrag.

Mer information om hur ni söker bidrag finns här.

När betalas bidraget ut?

Verksamhetsbidrag beviljas efter de riktlinjer som socialnämnden och äldrenämnden fastställt. Vi ger besked om bidraget beviljas eller avslås efter nämndsammanträden i december månad. Bidraget betalas sedan ut i början av nästa år.

Har du frågor?

Hör av dig till oss via e-post kvo@nacka.se

Sidan uppdaterades: