Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Clown-flickan

Snabbfakta

Konstverkets titel: Clown-Flickan
Placering: Älta skola, Ältavägen 183
Konstnär: Ulrika Florin
Material: Brons och vit betong
Storlek: 1 x 1 x 1,45 meter
Invigdes år: 2000
Foto: Helena Strandberg Konservator AB

Om konstverket

Konstverket som står på Älta skolas skolgård består av en bronsskulptur monterad på en 70 cm hög betongsockel. Den 76 cm höga bronsfiguren, en flicka i klänning och lång fläta, står upprätt med armarna vilande längs kroppen. Den vita betongsockeln är formad som ett likarmat kors. Bronsflickan står längst ut på ett av korsets armar, vänd bort från skolgården med blicken riktad framåt. På korsets motsatta arm syns avtryck från ett par barnfötter nersjunkna i betongen. Fotavtrycken är vända åt samma håll som bronsskulpturen, bort från korsets mitt, flickan och skolgården. Bronsflickans fjärrskådande blick landar i nacken på den osynlige, kanske inte längre närvarande personen framför henne.Foto: Helena Strandberg Konservator AB

Om konstnären

Ulrika Florin, född 1964, har en mastersutbildning i konst från Konstfack i Stockholm.

Efter några verksamma år som konstnär, framförallt fokuserad på skulpturala arbeten i offentlig miljö, bytte Ulrika Florin bana. Hennes masterutbildning vid Konstfack ledde till EU-projektet Konstpaus. Med erfarenheter från det projektet påbörjade Ulrika en forskningskarriär. Hon avlade en licentiatexamen 2010 vid Mälardalens Högskola och 2015 disputerade hon med avhandlingen "Konstnärskap i samspel: om skapande arbetsprocesser i myndighetsledda projekt".

Ulrika Florins forskning har en stark koppling till hennes bakgrund som konstnär. I sin avhandling har hon undersökt hur konstnärers kompetens används inom myndighetsledda samverkansprojekt. Resultaten visar att större konstnärlig frihet kan leda till högre kvalitet och fler möjligheter till utveckling.

Beställaren kan ha något att lära av studien. Styr inte för hårt eftersom det kan ge avkall på kvaliteten. En viss improvisation bör alltså tillåtas, vilket innebär ett visst risktagande.

Här på avhandlingar.se kan du läsa hela Ulrika Florins avhandling.

Hitta till konstverket

Sidan uppdaterades: