Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Nacka kommuns offentliga konst

Nacka kommun äger idag över 110 offentliga konstverk. Parallellt med att nya hus byggs, infrastrukturen utvecklas och byggnader restaureras tillkommer nya verk och konstnärliga gestaltningar.

Ovan: Konstverket Illusion av Backa Carin Ivarsdottersom skapades 2015 till Kristallens förskola i Järla.

Vår offentliga konst

På sidorna under Nacka kommuns offentliga konst finns generöst med information om flertalet av kommunens offentliga verk och konstnärerna som gjort dem. Du får även hjälp att hitta till platserna där konstverken finns.

Runt om i kommunen hittar man permanenta konstverk som är placerade och speciellt framtagna för miljöer där vi som bor, arbetar och besöker Nacka kommer i kontakt med dem. Konst har förmåga att beröra och uppröra, den kan skapa diskussion och gemenskap, ge perspektiv och locka till eftertanke. På så vis bidrar den offentliga konsten till att levandegöra miljöerna och samhället vi bor och lever i. Nyproducerad permanent konst och konstnärliga gestaltningar speglar tidsandan och är del av morgondagens kulturarv.

Tattby fågelbyPå bild: Konstverket Tattby-Fågelby (2011) av Aleksandra Stratimirovic som består av 400 fågelholkar monterade på fasaden till Saltsjöbadens ishall.

De flesta konstverk som finns i Nackas offentliga rum ägs och har beställts av kommunen. Men en del har upprättats eller skänkts av privatpersoner. Kommunen tar hand om och underhåller sitt eget konstbestånd men även en del av Nackas privatägda konstverk och utsmyckningar. Ambitionen är att på sidorna om Nackas offentliga konst så småningom samla information om Nackas alla offentliga verk, oavsett ägare.

Kulturhuset Dieselverkstaden

Kulturhuset Dieselverkstaden tar hand om och förstärker den offentliga konstens förmåga att bjuda in, beröra och berika människor och mötesplatser. Genom att skapa förutsättningar för olika slags konstvandringar och konstorienterade applikationer utvecklar vi tillgängligheten till konsten i Nackas offentliga rum.

Har du upptäckt kommunens konstvandringar? Här hittar du mer information om konstvandringar i Nacka.

Med utgångspunkt i den offentliga konsten arbetar vi fram medskapande aktiviteter för barn och unga. Kulturhuset Dieselverkstaden vill att så många av Nackas barn och ungdomar som möjligt ska få ta del av Nackas konstskatt!

Offentlig konst i Boo

Offentlig konst i Saltsjöbaden och Fisksätra

Offentlig konst i Älta

Offentlig konst på Sicklaön

Nackas offentliga konst på Instagram

Följ vårt konto på Instagram för att ta del av våra senaste uppdateringar.

Sidan uppdaterades: