Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Upp och ned

av Karin Lind
Sågtorpsskolan

Lois and friends
av Ann-Charlotte
Fornhed
Källängens förskola

Sport deco
av Kenneth Pils
Tollare bollhall


Lekskulptur
av Karin Lind
Bagarsjöns förskolaSkulptruer i omvandling
av Roland Persson
Boo Gårds förskola


Från triangel till cirkel

av Torgny Larsson
Boo Gårds skola


Väggmålning
av Birgitta Lundberg
Boo Gårds skola

Väggmålning
av Gunnar Söderström
Boo Gårds skola

Gymnaster

av Eric Elfvén
Björknässkolan

Mobila skulpturer
av P O Ultvedt
Björknässkolan

Kossa
av Herman Lindgren
Bågens förskola

Horisontdykaren
av Torsten Renqvist
Velamsund

Konststig
av Dina Hviid
Kummelnäs förskola

Lejonunge
av Gunnel Frieberg
Kummelnäs förskola

Skulptur

av Marianne Jonsson
Källan förskola

Timmarnas bro

av Tia Johansson
Lännersta skola

Spelande tjäder
av Torsten Renqvist
Myrsjöns festplats

Tecken
av Gun Lindblad
Myrsjöskolan

Del av helhet -

Helhet av del III
av Bertil Herlov
Svensson
Orminge centrum

Bollspel
av Ingrid Eriksson
OrmingehallenLekskulptur
av Maria Brofelth
Svalsten
Ormingeskolan


Wunderkamme
av Bo Samuelsson
Ormingeskolan


Smörblomma

av Renée Lord
Smörblommans
förskola

Målningar
av Anders Wallin
Sågtorpsskolan

Sidan uppdaterades: