Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Det går inte att signera en Abou e-tjänst på mobilen med BankID/Mobilt BankID Felsökning pågår.

Läs mer...

Stammen

Snabbfakta

Konstverkets titel: Stammen
Placering: Järla skola, Järla Östra Skolväg 21
Konstnär: Ulrika Florin
Material: Betong och brons
Storlek: 225 x 185 samt 13 x 34 x 21 cm
Invigdes år: 2003
Foto: Helena Strandberg Konservator AB

Om konstverket

På bottenvåningen i en av Järla skolas entréhallar återfinns Stammen. Ton i ton med rummets stenbelagda golv sitter några reliefer tillverkade av grå betong och mörkpatinerad brons monterade på rummets bortre vita vägg. Vid närmare betraktelse av trädet syns att sju stycken sammansatta bitar tecknar fram en del av ett träd. Stammen sträcker sig upp mot taket, ett par grenar med ett fåtal balanserande löv sticker av åt sidorna.

På en skylt monterad på väggen invid trädet står att läsa några rader skrivna av konstnären Ulrika Florin:

Den här lilla entrén från 40-talet har blivit den del av skolan som länkar samman alla skolans delar, eller tider om man så vill…
Skolan har vuxit genom tiderna och den ena byggnaden har fogats till den andra med möten mellan tider, tankesätt och värderingar.
Nu har den senaste delen av skolan fogats till helheten Järla Skola. Saker och ting växer och utvecklas efter behov. Sådan är också naturen.
Ett träd förgrenar sig och hittar nya vägar. Nerver förgrenar sig, nya synapser bildas. Vi växer… lär… växer… tar plats på alla möjliga olika sätt.

Med dessa tankar har ”Stammen” vuxit fram.

Mellan porten och trädet, passerar du en liten lejonunge av brons, den ligger och vilar på avsatsen mellan entréhallens ramp och trapp. Även denna är gjord av Ulrika Florin.


Foto: Helena Strandberg Konservator AB

Om konstnären

Ulrika Florin, född 1964, har en mastersutbildning i konst från Konstfack i Stockholm.

Efter några verksamma år som konstnär, framförallt fokuserad på skulpturala arbeten i offentlig miljö, bytte Ulrika Florin bana. Hennes masterutbildning vid Konstfack ledde till EU-projektet Konstpaus. Med erfarenheter från det projektet påbörjade Ulrika en forskningskarriär. Hon avlade en licentiatexamen 2010 vid Mälardalens Högskola och 2015 disputerade hon med avhandlingen "Konstnärskap i samspel: om skapande arbetsprocesser i myndighetsledda projekt".

Ulrika Florins forskning har en stark koppling till hennes bakgrund som konstnär. I sin avhandling har hon undersökt hur konstnärers kompetens används inom myndighetsledda samverkansprojekt. Resultaten visar att större konstnärlig frihet kan leda till högre kvalitet och fler möjligheter till utveckling.

Beställaren kan ha något att lära av studien: styr inte för hårt eftersom det kan ge avkall på kvaliteten. En viss improvisation bör alltså tillåtas, vilket innebär ett visst risktagande.

Här kan du läsa hela Ulrika Florins avhandling.

Hitta till konstverket

Sidan uppdaterades: