Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
Februari

Mer teater, konst och musik för unga med funktionsnedsättning

Saltsjöbadens teater, kulturskolan Aqua Sand Art och Nacka musikskola får pengar för att utveckla kulturskoleverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning genom kulturnämndens projektstöd. Projektstödens syfte är ge möjlighet till eget skapande inom olika konstuttryck och att anpassa utbudet så att få fler kan delta.

– Vi strävar efter att det ska finnas ett attraktivt och tillgängligt kulturutbud för alla Nackabor och en prioriterad målgrupp är unga och barn med funktionsnedsättning. Jag är därför väldigt glad över att vi med dem här besluten om projektstöd kan göra det möjligt för fler barn att få uppleva glädjen av att utöva aktiviteter inom konst, musik och teater, säger Monica Brohede Tellström (L), kulturnämndens ordförande.

Saltsjöbadens teater för projektet ”Din teater”

Projektets syfte är att utveckla en anpassad teaterverksamhet utifrån deltagarnas individuella förutsättningar och delaktighet. Deltagarna kommer få möjlighet att förverkliga sina egna drömmar och idéer. Projektet rymmer även teaterföreställningar med inbjuden publik. Målgruppen är barn och unga 7–19 år och 20–24 år som går i grundsärskola och gymnasiesärskola i Nacka, eller har varit inskrivna på gymnasiesärskola. Aktören kommer att samarbeta lokalt med skolpersonal, stödpersoner och andra aktörer.

Kulturskolan Aqua Sand Art för ett utforskande projekt inom konstområdet

Kurser inom konstmetoder med sand-, vatten- och ljusmålning samt berättande animationer för målgruppen barn och unga 7–19 år och 20–24 år, som går i grundsärskola och gymnasiesärskola i Nacka, eller har varit inskrivna på gymnasiesärskola. Planen är att under våren erbjuda fyra öppna tillfällen per månad som senare kan övergå till fasta grupper utifrån intresse och behov av fördjupning. Aktören kommer att samarbeta med bland annat särskolor.

Nacka musikskola för projektet ”Nära till funkis – del 3!”

Musikskolan har tidigare fått stöd för del 1 och 2 som resulterat i kursen ”kreativt musikskapande” på lördagar. Nu kommer stödet användas till att fortsätta utvecklingsarbetet genom nya kurser för målgruppen och till att köpa in fler instrument som är specialanpassade. Stödet kommer att ge fler elever i särskolor möjlighet att delta i musikskolan. Lärarna kommer även att få gå en fortsatt utbildning i undervisning för barn med funktionsnedsättningar. Med rätt kompetens hos fler lärare planerar musikskolan att kunna blanda ”funkisinstrument” och ordinarie ämnen.

Det långsiktiga målet med projektstöden är att verksamheter ska kunna hitta vilka kulturella aktiviteter som passar målgruppen och införa dessa i ordinarie verksamhet. Läs mer om projektstödet här.

Här hittar du mer information om Nackas kulturskolor

Sidan uppdaterades: