Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Förändringar gällande Nackas kulturstöd

Riktlinjerna för kommunens kulturstöd har förändrats. Verksamhetsstöd kan nu sökas för två år i taget, lilla och stora projektstödet kommer att byta namn och förändras. Dessutom måste alla projekt eller verksamheter för barn och unga nu även ha en policy för en alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksfri verksamhet. Detta beslutade kulturnämnden på gårdagens sammanträde.

Syftet med ändringarna är att underlätta och tydliggöra

En del kriterier har förtydligats för att hålla isär stödformerna vilket kommer att underlätta för er sökande organisationer att förstå vilket stöd ni ska söka. Dessutom har önskemålet om att kunna söka verksamhetsstöd för flera år förverkligats för organisationer som verkat länge i Nacka vilket underlättar för en mer långsiktig planering.

Kort om förändringarna

  • Verksamhetsstödet kommer kunna sökas för två år i taget och ska avse en verksamhet som bedrivs kontinuerligt på en plats i Nacka.
  • Stora projektstödet döps om till Stort projektstöd och kommer att inkludera ett produktionsstöd för scenkonst med uppdaterade bedömningskriterier. Stödet kommer kunna sökas en gång per år och sista ansökningsdag flyttas fram till 1 januari.
  • Lilla projektstödet döps om till Litet projektstöd och kan sökas för upp till 40 000 kronor och beviljas i form av förlustgaranti.

Ett drogfritt Nacka för unga

I linje med Nacka kommuns strategi, Ett drogfritt Nacka för unga, kommer nu alla organisationer som bedriver verksamhet för barn och unga även behöva visa upp en dokumenterad policy för en alkohol-, narkotika-, doping-, och tobaksfri verksamhet.

Förändringarna gäller alla ansökningar som avser 2024 och framåt. Här kan du läsa mer om kulturstöden.

Sidan uppdaterades: