Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Senaste nytt om fotbollstältet på Järlahöjden

Analysresultatet av granulatet från fotbollstältets konstgräsmatta visar att materialet är olämpligt att använda som ifyllnadsmaterial i den här typen av inomhusanläggning. Granulatet är av typen SBR, som oftast består av återvunna bildäck. Svaret gör det möjligt för kommunen att gå vidare och presentera möjliga åtgärder för att komma till rätta med luftkvaliteten i tältet.

– Nu vet vi vilka åtgärder som är möjliga, säger Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör, och förklarar vidare:
– Men innan vi tar beslut om vilken åtgärd som ska vidtas, så vill vi föra en dialog med fotbollsföreningarna om de olika alternativen.

Planerat dialogmöte

– De olika åtgärderna ger olika konsekvenser för föreningslivet, och därför är det viktigt att föreningarna får vara delaktiga i det arbetet. Vi har bjudit in till ett möte med föreningslivet redan imorgon och jag räknar med att vi där enas om vad som blir nästa steg, avslutar Anders Mebius, kultur- och fritidsdirektör.

Fotbollstältet kommer inte att öppnas förrän luftkvaliteten är åtgärdad. Som tidigare meddelats kommer tältet att hållas stängt november månad ut.

Här kan du läsa mer om vad som hittills har hänt i fotbollstältet

Sidan uppdaterades: