Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

 • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.
 1. Gäller attefallsreglerna?

  I delar av Nacka har byggnader eller hela områden ett skydd som särskilt värdefulla kulturmiljöer. Om din fastighet ligger inom ett sådant område måste du söka bygglov även för projekt där attefallsreglerna annars skulle gälla. Du kan se i kartan vilka fastigheter som ligger inom kulturskyddade områden. Kontakta Stadsbyggnadsservice om du behöver hjälp!

  Om det du vill bygga ligger inom strandskyddat område får du genomföra ett attefallsbygge bara om du först fått strandskyddsdispens.
  Läs om strandskydd och dispensansökan

 2. Placering på tomten

  Med en situationsplan (en karta över tomten) ska du visa var du vill placera byggnaden eller tillbyggnaden. Du kan göra den på ett kartutdrag för din fastighet. Kartutdraget går att beställa kostnadsfritt via lantmateri@nacka.se
  Uppge din fastighetsbeteckning när du beställer ditt kartutdrag.

 3. Ta fram handlingar och gör din anmälan

  I checklistan kan du se vilka handlingar du behöver lämna in för olika typer av byggåtgärder.

  Använd gärna vår e-tjänst när du gör din anmälan. Du behöver då ha e-legitimation.
  Vad är e-legitimation?

  Bygglovansökan eller anmälan


  Om du planerar att fälla träd, schakta eller fylla upp mark kan du behöva söka marklov. Gör i så fall det innan du går vidare med attefallsanmälan.
  Läs om marklov

  Ett attefallshus eller en tillbyggnad enligt attefallsreglerna får normalt inte placeras närmare gränsen till en granne än 4,5 meter. En närmare placering kan dock tillåtas om de berörda grannarna godkänner det. Är grannen kommunen kan ett sådant medgivande inte utfärdas. Medgivande görs genom att dina grannar undertecknar direkt på situationsplanen samt fasadritningar. Det är den sökande som hämtar in grannars medgivande.

  I vissa fall krävs det kontrollansvarig till ditt ärende. Om man bygger attefallshuset med källare krävs kontrollansvarig. Detta gäller även när man bygger en attefallstillbyggnad. Förslag till kontrollplan ska vara anpassat för attefallstillbyggnaden, samt övriga tekniska handlingar som gäller för tillbyggnaden. För slutbeskedet krävs endast att kontrollansvarig verifierar att kontrollplanen uppfyllts.

  Tänk på att söka i separata ansökningar om du vill bygga nytt eller tillbyggnad och en attefallstillbyggnad. Bygglovet behöver ha ett slutbesked innan ansökan om attefallstillbyggnad skickas in.

 4. Handläggning och startbesked

  När kommunens bygglovenhet har fått in ansökan skickar vi ut en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. Det tar cirka tio dagar. Om du inte är fastighetsägare skickar vi även ett meddelande till fastighetsägaren.

  Bygglovenheten granskar din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. När arbetet med ditt ärende är igång kan du ha nytta av e-tjänster, till exempel för att själv göra kompletteringar eller skicka meddelanden till handläggaren.
  E-tjänster för dig som har ett pågående ärende

  När anmälan är komplett och bygglovenheten bedömer att det går att utföra åtgärden utfärdas startbesked. Startbeskedet slutar att gälla två år efter beslutsdatumet, byggnaden ska då vara färdigbyggd och slutbesked ska vara utfärdat.

 5. Vatten och avlopp?

  Om kommunalt vatten och avlopp ska anslutas till attefallhuset ska du anmäla det till Nacka vatten och avfall AB. Du får betala en extra lägenhetsavgift (en engångskostnad) för anslutningen.
  Anslutning av attefallhus till vatten och avlopp

 6. Slutbesked

  När arbetet är klart behöver du ett slutbesked innan du får ta byggnaden eller tillbyggnaden i bruk. I startbeskedet står det vilka handlingar du behöver lämna in för att slutbesked ska kunna utfärdas. Slutbesked är ett kvitto på att åtgärden utförts enligt startbeskedet.
  E-tjänst om slutbesked

Sidan uppdaterades: