Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Modersmål i förskoleklass och grundskola

Elever som går i grundskolan och som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning. Från årskurs 6 får eleven betyg i ämnet. Bedömningen i årskurs 9 utgår ifrån nationellt utsatta mål och betygskriterier som finns i modersmålets kursplan.

Ansökan om modersmålsstöd eller modersmålsundervisning

Ansökan görs direkt till ditt barns skola. Skolan har en ansökningsblankett som kan hämtas på expeditionen eller hos skolans rektor. Om du har frågor om modersmål ska du kontakta rektor på din skola.

Modersmål i förskoleklassen

Barn med annat modersmål än svenska som går i förskoleklass ska få stöd och möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Förskoleklassen ska ge ett pedagogiskt stöd i barnets språkutveckling i den dagliga verksamheten, där arbetsätt, material och miljö anpassas till barnets behov. Det är viktigt att notera att dessa aktiviteter inte är undervisning utan ett stöd inom pedagogiken i förskoleklass. Modersmålsundervisning ges först från det att barnet börjat i grundskolan.

Exempel på insatser för att utveckla modersmålet kan vara tvåspråkig personal, modersmålslärare, kulturstödjare m.m. Detta sätt att arbeta gäller alltså alla barn med annat modersmål än svenska och till skillnad från i skolan finns inga statliga regler för vem som får ta del av olika insatser.

Om du har frågor om modersmål ska du kontakta rektor på ditt barns skola.

Modersmålsundervisning i grundskolan

  • En elev som har vårdnadshavare med annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning om språket är dagligt umgängesspråk i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket.
  • Om en elev tillhör någon av de nationella minoriteterna ska modersmålsundervisning erbjudas.
  • Om en elev är adopterad och har annat modersmål än svenska ska modersmålsundervisning erbjudas, även om det inte är dagligt umgängesspråk i hemmet.

Modersmålsundervisning ska erbjudas om det finns minst fem elever i språkgruppen (undantaget de nationella minoritetsspråken) och det finns lämplig lärare.

Undervisning

Undervisningen anordnas vanligtvis utanför ordinarie timplan, men kan läsas inom schemalagd tid som språkval, elevens val eller inom ramen för skolans val.

Sidan uppdaterades: