Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Utbildningsnämndens årliga kvalitetsanalys

Uppföljning och utvärdering är enligt den utbildningspolitiska strategin ett av utbildningsnämndens sätt att stödja och stimulera utveckling i Nackas förskolor och skolor.

Utbildningsnämndens roll i det systematiska kvalitetsarbetet innebär både att redovisa kvaliteten samt att driva på för kontinuerlig kvalitetsutveckling på en övergripande nivå.

Utbildningsenheten är den tjänstemannaorganisation som arbetar med att genomföra utbildningsnämndens uppdrag. Enheten tar varje år fram en kvalitetsanalys som är en samlad bedömning av kvaliteten i Nackas kommunala och fristående förskolor och skolor.

Kvalitetsanalysen baseras på årets uppföljning och utvärdering och omfattar

  • Förskola (förskola och pedagogisk omsorg) och
  • Skola (förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem samt gymnasieskola och anpassad gymnasieskola)

Till grund för bedömningen ligger förskolans och skolans nationella mål samt utbildningsnämndens mål och fokusområden med tillhörande indikatorer som fastställs av kommunfullmäktige.

Vi utvärderar för utveckling!

Kvalitetsanalysens syfte är att ge en samlad bild av kvaliteten för barnen och eleverna i Nackas förskolor och skolor. Även insatser som utbildningsenheten planerar kommande år för att främja fortsatt kvalitetsutveckling anges i rapporten.

Rapporten riktar sig till utbildningsnämnden, men är också viktig för andra ansvariga i kommunen och för Nackas förskolor och skolor samt deras huvudmän. Rapporten ger också kommuninvånarna en samlad bild av kvaliteten i förskolor och skolor belägna i kommunen.

Har du frågor om kvalitet och utvärdering?

Hör gärna av dig till oss på utbildningsenheten! Du når oss på telefon 08-718 80 00 eller e-post utbildningsenheten@nacka.se

Nedan hittar du den senaste kvalitetsanalysen

Sidan uppdaterades: