Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tillsammans når vi målen!

Här kan du läsa mer om Nackas övergripande mål och de fokusområden som gäller förskola och skola. Målen når vi tillsammans - med barn och elever i fokus!

Hur arbetar din verksamhet för att nå målen?

Hur målen nås avgörs av de professionella i förskolor och skolor och huvudmännen. Nyckeln till utveckling finns i verksamheten med barn och elever.

I länklistan hittar du dokument som du kan använda som stöd när du och din personal planerar för hur just din förskola eller skola vill arbeta för att nå Nackas övergripande mål.

Mål och fokusområden för förskola och skola

Alla förskolor och skolor i Nacka ska arbeta så att de utgår från varje barns och elevs förutsättningar så att de kan utvecklas maximalt, och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Alla barn och elever ska få det stöd och den hjälp just de behöver.

Nackas övergripande mål och fokusområden

Nackas övergripande mål gäller för all verksamhet. Kommunfullmäktige har beslutat om fokusområden som visar vad som är viktigt på utbildningsområdet. Klicka på blocket för det övergripande målet för att läsa utbildningsnämndens fokusområden, vad fokusområdet innebär samt hur målet följs upp.

Sidan uppdaterades: