Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Det finns viktig information

Just nu kan det vara svårt att nå oss per epost, kontakta gärna kommunen via 087188000 eller vår chatt

Enkätundersökningar

Enkätundersökningar är en viktig del av utbildningsnämndens kvalitetsuppföljning och genomförs som en del av VÅGA VISA, ett utvärderingssamarbete inom utbildningsområdet mellan fyra kommuner i Stockholmsområdet: Nacka, Sollentuna, Upplands Väsby och Danderyd. Syftet med samarbetet är att öka måluppfyllelsen i förskola och skola.

Som en del i utbildningsnämndens kvalitetssystem ingår att genomföra och analysera enkätundersökningar till elever och föräldrar. Enkätfrågorna utgår från de övergripande målen och riktlinjerna i läroplanerna och ett flertal av nämndens resultatindikatorer mäts därför utifrån enkätsvaren. Resultaten är också användbara som stöd i förskolornas och skolornas systematiska kvalitetsarbete.

Enkätundersökningarna omfattar

  • förskola,
  • pedagogisk omsorg,
  • förskoleklass,
  • grundskolans årskurs 3, 6 och 8,
  • grundsärskola och gymnasiesärskola samt
  • fritidshem.

Enkäterna genomförs årligen och består av ett antal påståenden om verksamheten som elever och/eller föräldrar får bedöma om de instämmer i eller inte utifrån en fyrgradig skala.

Gymnasieskolan

Enkäten till gymnasieeleverna i årskurs 2 är en del av samverkansavtalet om en gemensam gymnasieregion i Stockholms län och genomförs av Storsthlm. Gymnasieenkäten har en femgradig skala där tre ska tolkas som neutralt.

Här kan du ta del av enkätresultaten:

Sidan uppdaterades: