Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Kungörelse – Skarpnäs naturreservat

Nacka kommun har den 20 maj 2024, med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken, fattat beslut om ytterligare en A-föreskrift för Skarpnäs naturreservat som innebär att det är förbjudet att: A9. avverka eller skada träd och buskar eller utföra annan skoglig åtgärd. Reservatet bildades 2022 och omfattar fastigheterna Skarpnäs 1:77, 1:78, 2:6, 2:7, 2:9, 2:10, 2:12, 2:13, 2:16 och 4:1, samt del av Björknäs 1:1, 1:59 och 10:1, Hasseludden 1:75, Orminge 60:1, Rensättra 2:3, Skarpnäs 1:83, 2:1, 2:4, 2:8, 2:11, 2:14 och 2:19.

Naturreservatet är 240 hektar stort och beläget cirka 1 kilometer nordväst om Orminge centrum, i kommundelen Boo.

Beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats: www.nacka.se/skarpnas-tillagg

Nacka kommuns beslut kan överklagas. Överklagan ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till:

Nacka kommun
Registrator
131 81 Nacka

Överklagan kan också skickas via e-post till registrator@nacka.se.

Överklagan ska undertecknas med namn, adress, telefonnummer samt ärendets diarienummer, KFKS 2022-00472. Överklagan ska ha inkommit senast den 25 juni 2024.

Sidan uppdaterades: