Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Centrala Nacka marknadsbolag AB är ett av kommunens helägda bolag. Bolaget bildades 2020.

Bolaget ska verka för marknadsföring av centrala Nacka tillsammans med fastighetsägare i området. Bolaget stödjer arbetet med att utveckla kännedom och koordinera marknadsföringsinsatser av Centrala Nacka i syfte att skapa större attraktivitet. Bolaget samordnar och utvecklar ett långsiktigt samarbete mellan de fastighetsaktörer som är verksamma i området.

Kommunens roll i bolaget

Centrala Nacka marknadsbolag AB bestämmer om sig själva, men kommunen som ägare, ska genom olika instrument styra och kontrollera. Fullmäktige i Nacka kommun ska därför:

  • fastställa ändamålet med verksamheten och se till att ändamålet och de kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen,
  • utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor,
  • se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet fattas.

Mer information och styrande dokument

Ägarens styrdokument är främst bolagsordning och ägardirektiv i aktiebolag men även kommunens styrande dokument.

Kommunens regler och styrande dokument

Läs mer om Centrala Nacka på Centralanacka.se

Sidan uppdaterades: