Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

På Nacka.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies

Nacka vatten och avfall AB är ett av Nacka kommuns helägda bolag. Bolaget bildades 2017 och den primära verksamheten är att leverera säkra vatten- och avfallstjänster för alla som besöker, lever eller verkar i Nacka kommun. Genom bolagets tjänster skapas förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samhälle i Nacka. Inte minst i samband med ett växande Nacka där nya och fler medborgares behov behöver säkerställas.

Här kommer du till bolagets egen hemsida

Kommunens uppdrag till bolaget

Nacka kommun har gett i uppdrag till Nacka vatten och avfall AB att förvalta och ansvara för utbyggnad, drift och underhåll av vattennätet samt att ansvara för såväl återvinning som avfallshantering.

Kommunens roll i bolaget

Nacka vatten och avfall AB bestämmer om sig själva, men kommunen som ägare, ska genom olika instrument styra och kontrollera. Fullmäktige i Nacka kommun ska därför:

  • fastställa ändamålet med verksamheten och se till att ändamålet och de kommunala befogenheterna anges i bolagsordningen,
  • utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor/revisor,
  • se till att fullmäktige får ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet fattas,
  • se till att företaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över till privata utförare.

Mer information och länk till styrande dokument

Ägarens styrdokument är främst bolagsordning och ägardirektiv i aktiebolag men även kommunens styrande dokument.

Sidan uppdaterades: