Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Delta i nämndmöte på distans

Kommunfullmäktige har fattat beslut den 20 april om att införa möjlighet för nämnder att under vissa förutsättningar sammanträda med ledamöter på distans. Här har vi samlat information för dig som förtroendevald om hur nämndmöten med deltagande på distans går till.

När är det tillåtet att delta på distans?

Deltagande på distans ska betraktas som ett komplement till fysiska möten, när särskilda skäl föreligger. Det är ordföranden som avgör om deltagande på distans ska medges. Ordinarie ledamöter prioriteras före ersättare.

Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till sekreteraren i kommunstyrelsen eller nämnden. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans samt om ledamot ska få delta på distans även om det meddelats med kortare varsel än fem dagar.

Hur går nämndmöten på distans till?

I Nacka kommun använder vi en lösning för säkra videomöten som heter Compodium, och du ska använda dig av din läsplatta (iPad) som du fått från Nacka kommun när du ansluter på distans.

OBS! För att kunna delta på distans krävs att du som deltagare också har BankID, som är den verifieringsmetod som används för inloggning till Compodium.

Här finns den tekniska beskrivningen för hur du ansluter till vår säkra videolösning för nämndmöten.

Ditt ansvar som deltagare på distans

Under förutsättning att ditt deltagande på distans medges har du som förtroendevald följande ansvar inför och under sammanträdet:

  • Att försäkra dig om att du har rätt teknik och kunskap för att kunna delta på distans enligt den tekniska beskrivningen.
  • Att läsa på i god tid om vad som är generellt bra att tänka på vid digitala möten.
  • Att inte ta bilder på skärmen och sprida till andra – de kan innehålla information som riskerar att sekretessen bryts.
  • Att se till att lokalen där du befinner dig är anpassad så att obehöriga inte ska kunna ta del av ärenden som diskuteras i slutna sammanträden, sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Har du frågor?

Kontakta Servicecenter. Vi har öppet klockan 07.30-16.30 måndag till fredag, via telefon 08-718 92 50 eller vid vår servicedisk.

Mer frågor och svar om nämndmöten på distans.

Sidan uppdaterades: