Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om du som medarbetare blir sjuk finns rutiner och en tydlig process för de olika stegen i samband med längre sjukdom och frånvaro. Rehabiliteringsprocessen bidrar till tydlighet och stöd för dig som medarbetare och för din chef.

Som medarbetare är det viktigt att du medverkar i din egen rehabilitering och lämnar de upplysningar som är nödvändiga för att kunna klarlägga behov och ge rätt stöd. Behovet av anpassningsåtgärder ska också klarläggas för att möjliggöra återgång i arbete.

Läs mer om rehabiliteringsprocessen.

Personalstödet

Du har alltid möjlighet att vända dig till Personalstödet. Det är en gratis och anonym tjänst som innebär att du som medarbetare kan få professionell vägledning och stöd i såväl arbetsrelaterade som privata frågor. Syftet är att stödja dig som medarbetare att tidigt komma till rätta med kriser och problem. Du kan få stöd inom psykosociala, juridiska och ekonomiska områden. Personalstödet har öppet dygnet runt, året om.

Läs mer om Personalstödet.

Sidan uppdaterades: