Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Dygnsvila

Dygnsvilan är minst 11 timmars sammanhållen ledighet per 24-timmarsperiod.
24-timmarsperioden kan börja räknas vilken tid som helst på dygnet, så länge det är samma klockslag hela schemaperioden. Dygnsvilan kan förläggas när som helst under respektive dygn. Dygnsvilan kan minskas till minst 9 timmar vid oförutsedd händelse.

Veckovila

Du ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet per sjudagarsperiod. Veckovilan kan minskas till lägst 24 timmar vid oförutsedd händelse.

Schemaläggning

Planera arbetstid och lägg schema enligt reglerna för dygnsvila. För dig som lägger schema finns mer information på den här sidan. Där finns också filmer som visar hur du gör för att planera arbetstiden på rätt sätt i Medvind. Har du frågor ska du vända dig till din närmaste chef.

Lokala avvikelser kan förekomma beroende på inom vilket avtalsområde du arbetar.

Sidan uppdaterades: