Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Flexibel arbetstid för medarbetare i stadshuset

För medarbetare i stadshuset finns ett lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid. Läs mer om flexibel arbetstid och vad som gäller vid helger och dag före röd dag.

Kollektivavtal om flexibel arbetstid

Avtalet omfattar månadsavlönade medarbetare som arbetar vid enheter/verksamheter som är placerade i Nacka stadshus. Flexibel arbetstid tillämpas för att arbetet ska levereras med än högre flexibilitet och effektivitet utifrån verksamhetens behov och för att ge medarbetarna möjlighet till utökad flexibel arbetstid.

Att arbeta och planera enhetens arbete inom ramen för avtal om utökad flexibel arbetstid förutsätter ett ömsesidigt ansvar och förtroende, dels mellan chef och medarbetare, dels inom arbetsgruppen för att säkerställa att arbetet utförs på bästa sätt. Det är viktigt att diskutera förväntningar, nåbarhet, tillgänglighet och balans mellan arbete och fritid för att utökad flexibel arbetstid ska bidra till effektiva leveranser och samtidigt en hållbar arbetsmiljö.

Arbetstid för heltidsanställd medarbetare utgår från arbetstidsmåttet 39 timmar per helgfri vecka vilket innebär att klämdagar är inarbetade. För medarbetare som arbetar deltid beräknas arbetstiden proportionerligt i förhållande till 39 timmar.

Klämdag och dag före röd dag

klämdagar

Läs mer om klämdagar här.

Dag före röd dag

Arbetstid dag före röd dag är fram till kl.12.00 om så arbetet medger, annars gäller ordinarie arbetstid.

Följande dagar inträffar före en röd dag i almanackan:

  • Trettondagsafton
  • Skärtorsdagen
  • Valborgsmässoafton 30 april
  • Dag före Kristi himmelsfärds dag
  • Dag före Nationaldagen
  • Dag före Alla helgons dag

Övertid vid flextidsarbete

Övertidsarbete ska alltid vara beordrat i förväg eller godkännas i efterhand av chef. Om du beordras att arbeta utanför ramen för flexibel arbetstid, är det övertid även om du har minustid att arbeta igen. Under två timmar före och efter normaltiden får du enkel övertidskompensation. Du måste också ha fullgjort din normalarbetstid under månaden.

Läs mer om övertid här.

Sidan uppdaterades: