Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Om du har en bisyssla vid sidan av din anställning måste du anmäla den till din arbetsgivare. Läs mer om vad det innebär och hur du anmäler.

Anmäl bisyssla

Har du en bisyssla vid sidan av din anställning? Anmäl bisyssla här.

Vad är en bisyssla?

En bisyssla kan vara en extra anställning, ett uppdrag eller egen verksamhet vid sidan av det ordinarie arbetet – allt som du, tillfälligt eller permanent, ägnar dig åt vid sidan av din anställning och som inte tillhör privatlivet. Det spelar ingen roll om bisysslan ger ekonomisk ersättning eller inte.

Utgångspunkten är att bisysslor är tillåtna förutsatt att de:

  • inte konkurrerar med Nacka kommuns egen verksamhet
  • inte inverkar hindrande för medarbetarens arbetsuppgifter
  • inte skadar förtroendet för medarbetarens opartiskhet i arbetet och/eller skadar verksamhetens anseende.

Förtroendeuppdrag är inte bisyssla

Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla.

Skyldighet att anmäla bisyssla

Du är skyldig att anmäla bisyssla och lämna de uppgifter som behövs för en bedömning.

Anmäl förändring

Du ska även anmäla om omfattningen eller innehållet i en tidigare anmäld bisyssla förändras.

Påminnelse i samband med utvecklingssamtal

När det är dags för årets utvecklingssamtal får du en påminnelse om att anmäla bisyssla via det digitala verktyget. Medarbetare som avsiktligt låter bli att anmäla bisyssla kan bli föremål för disciplinära åtgärder.

Bedömning av bisyssla

När du anmält en bisyssla prövar din chef om den är förenlig med din anställning. Bedömningen ser till Nacka kommuns intressen i sin helhet, inte bara till den egna verksamheten. Eftersom förutsättningarna varierar prövas varje bisyssla enskilt. Chefen meddelar om bisysslan är tillåten eller om det finns hinder att utöva den.

Bisyssla regleras i lag

Förtroendeskadlig bisyssla regleras i lagen om offentlig anställning (LOA). Att medarbetare inte kan ha bisysslor som bedöms som arbetshindrande eller konkurrerande framgår även av kollektivavtalet.

Läs mer om hur bisyssla regleras i lagen om offentlig anställning och kollektivavtalet.

Sidan uppdaterades: