Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Här kan du läsa mer om olika anställningsformer. Vid sidan av tillsvidareanställning finns det olika tidsbegränsade anställningar, till exempel särskild visstidsanställning och vikariat.

Provanställningar kan utformas på två olika sätt. Det finns en provanställning vid behov och en för lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Säsongsarbete innebär att man anställs för arbetsuppgifter som bara kan utföras under en viss tid av året.

Sidan uppdaterades: