Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Övertid

Du som är heltidsanställd med en fastställd arbetstid kan ha rätt till övertid. Läs mer här.

Du som är heltidsanställd med en fastställd arbetstid kan ha rätt till övertid om du utför arbete utöver den fastställda arbetstiden.

För att arbetad tid ska räknas som övertid ska den vara beordrad av din chef. Övertiden kan även beviljas i efterhand om något oförutsett inträffat. Du har då rätt till kompensation för övertidsarbete. Övertiden ska vara tillfällig och får inte vara en utökning av den ordinarie arbetstiden. Du får arbeta högst 48 timmar övertid under fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Övertiden får totalt inte uppgå till mer än 200 timmar under ett kalenderår.

Vid beräkning av övertidsarbete under jour och beredskap ska påbörjad halvtimme anses som fullgjord halvtimme om arbetet avslutades eller påbörjades mellan kl 22-06.
Om du är deltidsanställd räknas arbetstid som övertid först när du arbetat lika många timmar som en heltid. Tiden upp till heltid är så kallad fyllnadstid. När heltidsmåttet är uppfyllt får du kompensation för övertid enligt samma principer som heltidsanställda. Om du måste arbeta övertid på en fridag (lördag, söndag och helgdag som inte är ordinarie arbetsdag) räknas det som kvalificerad övertid.

Läs mer om ersättning vid övertid här

Sidan uppdaterades: