Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar

Utöver lagstadgade försäkringar finns kollektivavtalade försäkringar. Läs mer om vilket försäkringsskydd de ger.

Lagstadgade försäkringar

Socialförsäkringsbalken (2010:110) är en svensk lag som trädde i kraft 2011. Balken är en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag som ersätter ett 30-tal tidigare gällande socialförsäkringsförfattningar som till exempel lagarna om allmän försäkring och arbetsskadeförsäkring. Handläggs av Försäkringskassan.

Kollektivavtalade försäkringar

Utöver de lagstadgade försäkringarna finns även kollektivavtalade försäkringar, det vill säga försäkringar knutna till anställningen. De administreras av AFA Försäkringar.

Kontaktuppgifter till AFA Försäkring och mer information om kollektivavtalade försäkringar finns på www.afaforsakring.se.

Nacka kommuns försäkringsavtalsnummer: 4000022.

Försäkringsinformatör för arbetsgivaren : Markus Thellberg Ingo

Sidan uppdaterades: