Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Försäkring till och från arbetet

Du är försäkrad på vägen till och från arbetet om du skulle råka ut för en skada. Läs mer om vilket försäkringsskydd som finns.

Arbetsskadeförsäkring

Olycksfall som inträffar under den vanliga direkta färden till eller från arbetet räknas som färdolycksfall och går underbegreppet arbetsskada. Skadas du till eller från arbetet kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) via Försäkringskassan. Det kan vara i form av arbetsskadesjukpenning, livränta eller ersättning för vårdkostnader. Även efterlevande kan få ersättning. Blir du sjukskriven på grund av en arbetsskada får du sjukpenning enligt samma regler som vid annan sjukdom.

Trygghetsförsäkring TFA-KL

Utöver arbetsskadeförsäkringen omfattas alla anställda av trygghetsförsäkringen TFA-KL som är en kollektivavtalad försäkring. Denna försäkring kan ge ersättning för inkomstförlust, kostnader, sveda och värk, lyte och om man skadas i arbetet, på väg till eller från arbetet samt vid arbetssjukdomar och smittsamma sjukdomar.

Sidan uppdaterades: