Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Arbetsskadeförsäkring

Om du skadas på arbetsplatsen kan du få ersättning. Läs mer om vilket försäkringsskydd som finns.

Arbetsskadeförsäkringen

Skadas du på arbetsplatsen kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen via Försäkringskassan. Det kan vara i form av arbetsskadesjukpenning, livränta eller ersättning för vårdkostnader. Även efterlevande kan få ersättning. Blir du sjukskriven på grund av en arbetsskada får du sjukpenning enligt samma regler som vid annan sjukdom.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KL

Utöver arbetsskadeförsäkringen omfattas alla anställda av trygghetsförsäkringen TFA-KL, som är en kollektivavtalad försäkring via AFA-försäkring. Denna försäkring kan ge ersättning för inkomstförlust, kostnader, sveda och värk, lyte och om man skadas i arbetet, på väg till eller från arbetet samt vid arbetssjukdomar och smittsamma sjukdomar.

Sidan uppdaterades: