Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Sjukförsäkring

Om du blir långtidsfrånvarande på grund av sjukdom kan du få ersättning via den kollektivavtalade försäkringen AGS-KL.

Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL

Om du blir långtidsfrånvarande på grund av sjukdom kan du få ersättning via AGS-KL, som är en kollektivavtalad försäkring. Den kan ge ekonomisk dagersättning vid sjukskrivning dag 91 - 360 alternativt månadsersättning när Försäkringskassan beviljat förtidspension/sjuk- och aktivitetsersättning. Alla anställda omfattas av AGS-KL efter uppnådd kvalifikationstid.

Arbetgivaren kontaktar dig via mail/brev om du passerar dag 90 i sjukperioden för att informera och påminna dig om denna försäkring. Därefter är det du själv som gör anmälan till AFA Försäkringar för möjlighet till ersättning.

Kontaktuppgifter till AFA Försäkring samt mer information om kollektivavtalade försäkringar finns på www.afaforsakring.se.

Nacka kommuns försäkringsavtalsnummer: 4000022.

Försäkringsinformatör för arbetsgivaren: Markus Thellberg Ingo

Avgiftsbefrielseförsäkring

Avgiftsbefrielseförsäkringen innebär att den övertar arbetsgivarens betalning av pensionsavgiften för den avgiftsbaserade ålderspensionen, om du beviljats sjuk- och aktivitetsersättning.

Sidan uppdaterades: