Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Svenska medborgare, och utländska medborgare bosatta i Sverige, är försäkrade enligt lagen om allmän försäkring (AFL). Utöver de lagstadgade försäkringarna omfattas du som anställd även av de kollektivavtalade försäkringarna.

Läs om vilket försäkringsskydd som finns om du skulle skadas på arbetsplatsen, på vägen till och från arbetet eller om du skulle bli sjuk under en längre period.

Om en anställd skulle avlida finns en grupplivförsäkring som ger trygghet och ekonomiskt skydd för familjen. Här presenteras även ett antal kommun- och företagsförsäkringar.

Sidan uppdaterades: