Hoppa till innehåll

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Mitt Nacka

  • …så får du upptäcka spännande evenemang i din närhet.

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL är en grupplivförsäkring som ger trygghet och ekonomiskt skydd för familjen om den anställde skulle avlida. Ersättningens storlek beror på arbetstidens omfattning, den anställdes ålder samt hur kretsen av efterlevande ser ut.

KPA Liv, KPA Livförsäkring AB, administrerar grupplivförsäkringen för arbetstagare inom kommun och landsting.

Sidan uppdaterades: